Arabische Golfstaat Qatar zou via Israel gas gaan transporteren

TEL AVIV, 29 OKT. In de nieuwe vredessfeer in het Midden-Oosten staan Israel en de Arabische Golfstaat Qatar volgens de Israelische minister Moshe Shahal op het punt een reusachtige gasovereenkomst te tekenen. Shahal is ervan overtuigd dat Qatar, dat Shahals uitspraken nu betwist, niet zal terugkomen van de resultaten van geheime besprekingen daarover tussen beide landen. Volgens hem zal de zaak binnen twee weken worden beklonken.

Ontkenningen dienaangaande van het ministerie van buitenlandse zaken in Qatar heeft de Israelische bewindsman deze week in het openbaar tijdens een internationale energie-conferentie nabij Tel Aviv naast zich neergelegd. Shahal ontkende dat berichten in de Israelische pers over het naderende akkoord met Qatar deze energiedoorbraak van Israel in de Arabische Golfstaten zou hebben geschaad. Israel importeert reeds jaren olie uit Egypte.

Radio Israel meldde deze week dat het gaat om het vervoer van in vloeibare staat gebracht gas uit Qatar met tankers naar de haven Eilat, vanwaar het via de oliepijpleiding naar Ashdod wordt gepompt en vandaar in tankers naar Europese bestemmingen, onder andere Griekenland, wordt verscheept. Israel zal er ook gebruik van maken. Er bestaan hier serieuze plannen terwille van het milieu gas in plaats van olie te gaan stoken in de elektriciteitscentrales. Deze zijn indertijd zo gebouwd dat met het omdraaien van een knop op gas kan worden overgeschakeld.

Indien er inderdaad geen verandering komt in het besluit van Qatar gas via Israel te transporteren en aan Israel te verkopen is er sprake van een belangrijke klimaatsverbetering ten opzichte van Israel na de ondertekening van het vredesakkoord met de PLO. Qatar voelt zich kennelijk sterk genoeg tegenover de Iraanse weigeringspolitiek ten aanzien van Israel. In dit verband is interessant dat een andere Arabische Golfstaat, Oman, heeft aangeboden de vijfde ronde van de multilaterale vredesonderhandelingen over het Midden-Oosten over waterbronnen te organiseren.

Er zijn echter ook berichten dat Iran zelf olie via de pijpleiding van Eilat naar Ashdod transporteert. Deze pijpleiding, waardoor ook het gas uit Qatar zal worden gepompt, werd na de Zesdaagse oorlog in 1967, op het hoogtepunt van de betrekkingen tussen Israel en Iran, aangelegd. De Israelische censuur heeft jarenlang berichtgeving over de Iraanse olie-export over Israelisch grondgebied naar het Westen verboden.

Israel heeft ook plannen om natuurlijk gas uit Egypte te betrekken. Kobi Hofman, een van de buitenlanders die deze week in het Semiramis hotel in Kairo werd gedood door een in het wild schietende Egyptenaar, was als onderdirecteur van een Amerikaanse maatschappij betrokken bij de onderhandelingen over het aanleggen van een pijpleiding van Egypte naar Israel. Hofman zou in Kairo een ontmoeting hebben met de Egyptische minister van energie en daarna doorgevliegen naar Israel voor overleg in Jeruzalem inzake de Egyptische gasexport naar Israel.