Achterstand bij asielzaken door reorganisatie

DEN HAAG, 29 OKT. Een reorganisatie bij de Dienst vreemdelingenzaken van het ministerie van justitie veroorzaakt momenteel vertraging bij de afhandeling van asielverzoeken.

Een woordvoerder van Justitie heeft dat vanochtend bevestigd. Door de stagnatie lopen de problemen bij de opvang van asielzoekers extra op.

De dienst wordt omgevormd tot de immigratie- en reorganisatiedienst, die wordt verspreid over Den Haag, Zwolle, Den Bosch en Amsterdam. Daardoor is er tijdelijk minder capaciteit voor de behandeling van asielverzoeken. Justitie streeft ernaar de reorganisatie nog dit jaar te voltooien, zodat asielverzoeken sneller kunnen worden afgehandeld.

Burgemeester J.P.A. Gruijters van Lelystad is voorstander van een toelatingsstop voor asielzoekers. Hij bepleit het terugzenden van de vluchtelingen uit ex-Joegoslavië en waarschuwt voor een “verloedering van het land”. Volgens Gruijters, ex-minister voor D66, worden de moeilijkheden onbeheersbaar als “te veel asielzoekers komen”.

Gruijters reageert hiermee op een plan van minister d' Ancona (WVC) om bij de opvang van asielzoekers meer taken aan gemeenten toe te delen. Volgens haar loopt de centrale opvang door de snel groeiende toename van asielzoekers vast en moeten de gemeenten eerder worden ingeschakeld bij opvang en begeleiding. “Het is niet alleen een kwestie van bouwen maar ook van werk, scholing en sociale samenhang in de gemeenschap”, aldus Gruijters gisteravond in het tv-programma NOVA. Hij vindt dat een zekere opvang mogelijk moet blijven “maar als een bepaald niveau wordt overschreden, worden de moeilijkheden alleen maar groter”. Hij pleit voor een sterkere regulering van de toestroom zoals in Duitsland en Engeland. “Nederland kan niet alle problemen in de wereld oplossen.”

Een woordvoerder van Justitie wijst erop dat Nederland een restrictief toelatingsbeleid voert. “Wij zullen altijd open blijven staan voor echte vluchtelingen. Als je een stop afkondigt, dupeer je ook hen.” Zowel Justitie als WVC wijst op de internationale verplichtingen die Nederland heeft bij de opvang van vluchtelingen.

In een reactie zegt Gruijters' partijgenoot, oud-bewindsman en -burgemeester H. Zeevalking dat “het stoppen van asielzoekers niet kan en niet mag.” Hij wijst de suggestie van Gruijters dan ook af. “Het gaat hier om een grondrecht en dat houdt niet op bij wie dan ook.” Zeevalking, voorzitter van een commissie die het binnenlands toezicht op asielzoekers onderzocht, zegt verder dat juist ex-Joegoslaven relatief gemakkelijk integreren. D66 wilde vanochtend nog geen commentaar geven op de uitlatingen van Gruijters. D66 pleit in haar verkiezingsprogramma voor een ruimhartig toelatingsbeleid. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is terughoudend. “Een toelatingsstop hoort buiten onze verantwoordelijkheid. De VNG gaat niet over de aantallen”, aldus een woordvoerder. De VNG werd gisteren 'overvallen' door de voorstellen van d'Ancona en zegt “spoedig overleg” te willen met de minister. De VNG wijst erop dat 95 procent van de gemeenten al medewerking heeft toegezegd aan de huisvesting van 30.000 toegelaten asielzoekers.

CDA en PvdA steunen de plannen van d'Ancona om de gemeenten meer te belasten met de opvang van asielzoekers. Dit jaar zijn er ongeveer 40.000 aanvragen in plaats van de verwachtte 20.000. Ook VluchtelingenWerk steunt het plan. Maar deze organisatie meent wel dat “gemeenten en woningcorporaties daarbij de instrumenten moeten krijgen voor meer beleids- en financiële ruimte”.