UNIVERSITEITSBUDGET

In NRC Handelsblad van 23 oktober heffen de universiteiten klaagzangen aan over de nieuwe aanslagen op het budget.

De Grondwet geeft als beginsel dat het onderwijs een voorwerp van aanhoudende zorg is van de regering. Ditzelfde geldt voor de bevordering van woongelegenheid, voldoende werkgelegenheid en de bestaanszekerheid van de bevolking. Daarmee raken we een aantal wezenlijke terreinen waar de overheid met belangrijke en vergaande maatregelen voor de toekomst bezig is.

De bekostigde universiteiten, want dat zijn het nog steeds, profileren zich nadrukkelijk als ondernemers in de wetenschap. Akkoord, maar dan behoort bij het ondernemen ook een risico. Om dat risico zo laag mogelijk te houden moet de onderneming een goed produkt leveren, waarvoor de markt bereid is voldoende te betalen. De kwaliteit van het produkt heeft men met het onderwijsproces zelf in de hand. Op Nijenrode wordt niet alleen gezegd: de kwaliteit (studenten) die we afleveren moet goed zijn, maar ook de kwaliteit die binnenkomt moet goed zijn.

Terecht wordt in de HOOP plannen van staatssecretaris Cohen meer financiële verantwoordelijkheid gelegd bij de universiteiten en via de studiefinanciering bij de individuele student. Dit heeft niet met studeren voor de elite te maken. Wie de capaciteiten heeft is altijd in staat de op hem toegesneden leerweg te volgen. Studiefinanciering is de basis met de mogelijkheid van aanvullende leningen bij banken met eventueel garanties van de universiteit.

Weg met parkeerstudies en eeuwige studenten, tenzij men dat zelf wil betalen. Geen hoorcolleges waar maar de helft van de studenten komt opdagen en de andere helft zich met andere zaken bezighoudt. Op Nijenrode geldt "fixed time fixed quality', werken in kleine groepen, aanwezigheidspunten, individuele begeleiding en careerservice. Daardoor een gemotiveerde studentenpopulatie met soms werkweken van 60 uur.

Van de burger wordt meer verantwoordelijkheid gevraagd omdat de solidariteit door de overheid niet meer kan worden betaald. Moeten we dan al niet met de komende generaties beginnen. Als zij de tering naar de nering zetten dan moet iedereen, ook de bekostigde universiteiten, dit doen.

    • Mr. L.J. Verhulst
    • Universiteit Nijenrode