Steun voor bedrijfstak leidt vaak tot chaos

Overheidssteun aan bedrijfstakken in structureel verval leidt meestal slechts tot grote verliezen en chaos.