REEËN EN VOSSEN

NRC Handelsblad besteedde 23 oktober terecht aandacht aan de opening van een nieuwe natuurobservatiepost in Rheden. De redacteur stelde dat reeën, edelherten en vossen in Nederland een steeds zeldzamer verschijnsel worden. Gezien het tamelijk emotionele debat over de jacht in Nederland lijkt het mij goed deze misvatting te corrigeren.

De reeënpopulatie in Nederland is tussen 1930 en nu opgelopen van vijf- tot dertigduizend. Het aantal edelherten bedraagt al lange tijd ongeveer negenhonderd stuks. Over vossen zijn mij geen cijfers bekend, maar het is onomstreden dat de vossenpopulatie in afgelopen jaren sterk gegroeid is. In dorpskernen zijn vossen niet langer een vreemd verschijnsel en ook in een aantal kwetsbare natuurgebieden is de predatiedruk door vossen op ondermeer lepelaars en korhoenders toegenomen. Waarschijnlijk, hoewel dat moeilijk meetbaar is, zijn de wildsoorten nu minder vaak te zien dan vroeger. Een deel van de natuurbescherming ziet een oorzaak hiervoor in de jacht. Maar waarschijnlijker lijkt mij dat niet het jachtbedrijf, een eeuwenoude activiteit, maar de enorme groei van de recreatiedruk hiervoor verantwoordelijk is.

    • M.A. van Weede