Overheid is grootste criminele organisatie

De maatschappelijke commotie over de georganiseerde criminaliteit, wat daaronder ook verstaan moge worden, is behoorlijk opgelopen. Aanleiding daarvoor is de ontboezeming van enkele rechtshandhavers dat de georganiseerde criminaliteit zelf ook in politieke partijen poogt en heeft gepoogd te infiltreren. Zo schijnt vooral de PvdA doelwit te zijn geweest van een dergelijke infiltratiepoging. De betrokken "infiltrant' schijnt, aldus diverse media, brandschoon te zijn, dat wil zeggen geen strafblad te hebben. Hij loopt ook vrij rond.

Na een lange strandwandeling begonnen met de voorbereidingen van de reis naar Polen, die morgen op het programma staat. In Polen moet een huurmoordenaar als getuige worden gehoord. Het betreft een gepleegde moord in het Rotterdamse café 't Kruimeltje, waar enige tijd geleden een man op de wc werd doodgeschoten. Mijn cliënt kreeg als medepleger van de rechtbank in Rotterdam dertien jaar gevangenisstraf. Een andere medepleger zelfs achttien jaar. De huurmoordenaar die in Polen is gearresteerd kan wellicht informatie verschaffen die het bewijs van medeplegen verzwakt. De verdediging heeft er in dit geval belang bij dat de rechter in hoger beroep opteert voor medeplichtigheid, waardoor de straf lager uitvalt. Of dat zal lukken is op dit moment uiteraard onzeker.

    • G. Spong