Oudste fossiele kameel komt niet uit Afrika of Azië, maar uit Spanje

Uit Azië en Afrika zijn resten van fossiele kamelen uit de Oude Wereld al lang bekend, de alleroudste echter blijken afkomstig uit Europa. Hun ontdekking, in Spanje, in geologische lagen uit het Boven-Mioceen in de Venta del Moro en Librilla, roept meer vragen op dan ze beantwoordt (Nature, 21 oktober).

Het zijn waarschijnlijk de oudste tot nog toe bekende kamelenfossielen. Ze zijn 7 tot 7,5 miljoen jaar oud. Merkwaardig genoeg ligt hun Spaanse vindplaats wel erg ver weg van Noord-Amerika, dat altijd als als het oorsprongsgebied van de kameelachtigen werd beschouwd. Bestaande theorieën over de afstamming van de kamelen van de Oude Wereld moeten dus op de helling.

Ten dele valt de verwarring waarschijnlijk toe te schrijven aan het feit dat in China en Noord-Afrika, waar eveneens kamelenfossielen zijn gevonden, wat andere geologische schalen worden gehanteerd dan in Europa. Vermoedelijk hoort een deel van deze vondsten eigenlijk ook in het Boven-Mioceen thuis, ze zijn dus niet zo heel veel jonger dan de vondst uit Spanje. Afgezien daarvan blijft het vreemd dat alleen in Spanje, en nergens anders in Europa fossiele kamelen zijn gevonden. Mogelijk zijn ze er terechtgekomen vanuit Noord-Afrika, dan moeten ze vanuit de Nieuwe Wereld eerst de Beringstraat, daarna de Rode Zee-engte en tenslotte de Straat van Gibraltar overgestoken zijn.

    • Marion de Boo