Morgen houden de regeringsleiders van de Europese ...

Morgen houden de regeringsleiders van de Europese Gemeenschap in Brussel een extra topconferentie die oorspronkelijk bedoeld was om de ratificatie van het Verdrag van Maastricht te vieren (vandaar de term "Jubeltop').

Maar voor vreugde en elkaar toedrinken is weinig reden in een Europese Gemeenschap waar de politieke en economische misère groot is. De energieke voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Delors, moet alle zeilen bijzetten om zijn afscheid, volgend jaar, niet roemloos te laten zijn. Het gesternte waaronder de Europese Unie, waarin de EG zich maandag, na de inwerkingtreding van "Maastricht' getransformeerd zal hebben, is ongunstig. Weliswaar raakt "Europa' in Frankrijk geleidelijk weer van zijn slechte reputatie onder de bevolking af, maar in Duitsland gaat kritiek op de Europese eenwording er nog in als koek. Van groot belang zal daarom zijn hoe morgen in Brussel de kwestie van de vestigingsplaatsen van de nieuwe EG-instellingen zal worden geregeld. Met minder dan Frankfort als zetel voor het Europees Monetair Instituut - de vetste kluif uit het te verdelen pakket - kan kanselier Kohl eigenlijk niet thuiskomen.