"Kinderen uit elite-milieu leren slechter'

LUNTEREN, 28 OKT. Leerlingen op algemeen bijzondere scholen voor VWO en HAVO zijn afkomstig uit gemiddeld meer elitaire milieus dan die van andere scholen, maar presteren juist slechter. Waarschijnlijk komt dat omdat ze minder worden gesteund door hun ouders.

Dat staat in een onderzoek van de Amsterdamse onderwijssociologen P. Koopman en J. Dronkers dat zij vanochtend presenteerden op een onderwijssociologische conferentie in Lunteren. Algemeen bijzondere scholen zijn bijzondere scholen die geen confessionele grondslag hebben. Onder de algemeen bijzondere zuil scharen zich Vrije Scholen (op antroposofische grondslag) en veel Montessori- en Daltonscholen. De belangstelling voor het algemeen bijzonder onderwijs neemt toe, onder meer omdat de scholen vaak bekend staan als effectief.

Bbezoek aan concerten, toneel, museum, leesgedrag en opleidingsniveau van de ouders van leerlingen op de algemeen bijzondere HAVO/VWO-scholen zijn hoger dan die van andere ouders. Normaal gesproken zou dit moeten leiden tot een beter leergedrag van hun kinderen. Dat deze juist gemiddeld lagere scoren verklaren de onderzoekers allereerst vanuit de hypothese van "verwaarloosde elite-kinderen'. Kinderen uit betere milieus gaan vanzelfsprekend naar de hogere vormen voor voortgezet onderwijs, maar worden niet voldoende gesteund door hun ouders, omdat die het te druk hebben met werk en andere zaken. Een alternatieve verklaring zou zijn dat kinderen uit hogere milieus al zoveel intellectuele bagage meekrijgen dat hun prestatiedruk op school veel lager is. Ze kùnnen het wel, maar vinden het gewoon niet de moeite om hun best te doen.

De vereniging van algemeen-bijzondere scholen VBS plaatst vraagtekens bij het onderzoek, omdat dit is gebaseerd op slechts vier van in totaal 250, onderling sterk verschillende, scholen. Het onderzoek gaat uit van een CBS-steekproef onder 2.257 HAVO/VWO-leerlingen die in 1989 met hun middelbare-schoolopleiding begonnen. In totaal ging het daarbij om 29 scholen, waarvan vier algemeen bijzondere.