Kamer: meer controle op bestedingen van Antillen

DEN HAAG, 28 OKT. Nederland moet zelf gaan zorgen voor controle op de besteding van ontwikkelingshulp op de Antillen en Aruba. Dit hebben de drie grootste fracties in de Tweede Kamer (CDA, PvdA en VVD) gisteren tijdens een overleg met minister Hirsch Ballin (koninkrijkszaken) gevraagd.

De Kamer vindt dat de controle op en verantwoording van de ontwikkelingsuitgaven die uit Nederlandse belastinggeld worden betaald, te rommelig gebeurt. De minister vindt dat met het sturen van Nederlandse accountants naar de West “een principiële wissel” zou worden genomen, omdat de eigen verantwoordelijkheid van de rijksdelen voor het interne bestuur in het geding is. “Ik ga deze kwestie niet uit de weg, wij zijn het eens over het doel, een deugdelijke controle, maar de vraag is nu hoever we moeten gaan in de keuze van de middelen.” Hirsch Ballin wil eerst een notitie aan de Kamer aanbieden, met een analyse van de gevolgen en de kosten van het overnemen van de financiële controle.

De financiële specialist van de PvdA-fractie, Vermeend, concludeerde dat het systeem van controle op de uitgaven voor projecten op de Antillen niet werkt, maar dat Hirsch Ballin er toch greep op moet krijgen. “Dan moet een systeem worden ontwikkeld om dáár te controleren.”

Hirsch Ballin was het eens met de Kamer dat er nog het een en ander schort aan de verantwoording van de uitgaven door de rijksdelen, waarop hij voor een belangrijk deel is aangewezen. Een voorstel van de Antilliaanse minister van financiën C. Smits om een Nederlandse vordering voor aflossing van leningen te verrekenen met geld dat de Antillen nog tegoed hebben voor ontwikkelingsprojecten, heeft hij onlangs afgewezen.

Vergeleken met de begroting-1991 is er in 1992 volgens de Kamer sprake geweest van een achteruitgang in de deugdelijkheid van de controle, want de accountantsdienst heeft niet een volledige verklaring van goedkeuring afgegeven, door een gebrekkige administratie op het Kabinet voor Antilliaanse en Arubaanse zaken. Dat is volgens Hirsch Ballin mede te wijten aan de reorganisatie van zijn kabinet, dat tot drie jaar gelden “iets van de benadering van een sterfhuis” had omdat men er toen nog vanuit ging dat de Antillen en Aruba onafhankelijk zouden worden.