Kabinet-Liberia van de Antillen is afgetreden

WILLEMSTAD, 28 OKT. Het Antilliaanse kabinet is afgelopen nacht afgetreden en heeft voor 25 februari nieuwe parlementsverkiezingen uitgeschreven. Dit staat in een schriftelijke verklaring van de coalitiepartijen. Het referendum over de staatkundige toekomst van Curaçao op 19 november gaat gewoon door.

Het kabinet besloot af te treden omdat de coalitiepartij UPB van Bonaire gisteren had gedreigd de steun aan de regering op te zeggen. Daardoor zou het kabinet haar meerderheid in de Staten (het parlement) kwijtraken. Twee maanden geleden was het kabinet-Liberia al de steun kwijtgeraakt van Saba. Afgelopen weekeinde trok de DP van Claude Wathey op St. Maarten zijn steun in. Als reden werd genoemd het binnenkort te tekenen luchtvaartprotocol met Nederland, waarin speciale bescherming wordt geboden aan ALM en KLM, hetgeen het toerisme van het eiland niet ten goede zou komen. Premier Liberia zegt er niet zeker van te zijn dat dat de ware reden is en vermoedt dat zo interne moeilijkheden worden toegedekt. De andere coalitie-partij van St. Maarten, PDP, zegde slechts steun toe aan het kabinet voor zaken in het voordeel van St. Maarten. Het kabinet-Liberia wankelde vanaf dat moment op de kleinst mogelijke meerderheid in de Staten. Het kabinet besloot daarop de eer aan zichzelf te houden en zichzelf op te heffen.

Volgens premier Liberia-Peters is de onhoudbaarheid van haar kabinet toe te schrijven aan de versnippering van zetels in de Staten, verdeeld over de diverse eilanden, en het "eng-eilandelijke denken en handelen van de betrokken politici'.

Het kabinet-Liberia trad bijna vier jaar geleden aan op basis van een coalitie die kon bogen op 17 van de 22 zetels. Geleidelijk aan brokkelde niet alleen de steun, maar ook de geloofwaardigheid van het voltallige kabinet af. Als eerste trok de partij SI op Curaçao zich twee jaar geleden terug. Daar kwam de DP-Curaçao voor in de plaats, maar die raakte zijn enige zetel in de Staten kwijt.

Dat nu gekozen is voor ontbinding van de Staten is bedoeld om vooral voortgang van het referendum op Curaçao te verzekeren. Op 19 november kan de bevolking van Curaçao kiezen uit vier opties: behoud van het Antillen-verband, een autonoom Curaçao, integratie bij Nederland of onafhankelijkheid. Het referendum voorziet erin dat als geen van deze opties een absolute meerderheid haalt, een week later de twee opties met de meeste stemmen een nieuwe ronde aangaan.

Met de uitkomst van het referendum gaan de Curaçaose politici in december aan tafel voor de volgende sessie van de Toekomst Conferentie waar onder voorzitterschap van premier Lubbers over de staatkundige toekomst van de eilanden wordt gesproken.