Italianen staken massaal tegen bezuinigingsplan

ROME, 28 OKT. In Italië is vandaag een algemene staking van een paar uur gehouden. De bonden willen meer maatregelen tegen de werkloosheid, het terugdraaien van een aantal bezuinigingsmaatregelen, en een evenwichtiger belastingstelsel.

In de industrie gold de staking voor vier uur, in de overheidssector, waar maar weinigen de officiële zes uur werk per dag halen, is de hele dag niet gewerkt. Journalisten zijn praktische enige werknemerscategorie die doorwerkt, om de informatie over de stakingen te verspreiden.

Het trein- en vliegverkeer heeft twee uur stilgelegen, net als het openbaar vervoer in de steden. Ook politiediensten, bioscoop- en theatervoorstellingen worden door de stakingsacties getroffen. De staking is een kopie van die op 2 april, toen voor vrijwel dezelfde doelen werd gestaakt.

De bonden verzetten zich tegen de loonstop in de overheidssector en de korting op de pensioenen. Zij vinden verder dat de bijna één miljard gulden die het kabinet extra wil uittrekken ter bestrijding van de werkloosheid, onvoldoende is. Bovendien verzetten de bonden zich tegen de afzwakking van de minimum belasting voor kleine ondernemers en zelfstandigen.

Rondom deze minimumbelasting wordt een fel politiek gevecht gestreden. Minister van financiën Franco Gallo heeft maandag de algemene cijfers bekendgemaakt van de belasting die wordt opgebracht door loontrekkers en door kleine zelfstandigen. Daaruit blijkt dat volgens de aangiftes de zelfstandigen aanzienlijk minder verdienen dan de mensen die zij in dienst hebben. Hierachter schuilen volgens de bewindsman niet de problemen van de kleine ondernemer, maar grootschalige belastingontduiking.

Om de fraude onder zelfstandigen te bestrijden wil het kabinet een minimumbelasting voor deze categorie doorvoeren. De betrokkenen verzetten zich snel en krijgen daarbij steun van delen van de christen-democratische partij, die op deze manier hoopt stemmen terug te winnen.

Om te voorkomen dat de maatregel ongedaan wordt gemaakt heeft het kabinet voor de stemming morgen in de Senaat de vertrouwenskwestie gesteld. Het kabinet heeft eerder overeenstemming bereikt met de Kamer van Afgevaardigden over een compromis, waarbij de minimumbelasting iets wordt afgezwakt.

Volgens de vakbonden is dit in strijd met de belofte van het kabinet dat de offers die van de loontrekkers worden gevraagd, worden gecompenseerd met vergelijkbare maatregelen voor zelfstandigen en de vrije beroepen.

    • Marc Leijendekker