Hogescholen willen "HBO-Plus'

DEN HAAG, 28 OKT. Hogescholen moeten aparte, verzwaarde opleidingen kunnen beginnen voor hun beste studenten, het "HBO-plus'.

Dat wil de vereniging van hogescholen, de HBO-Raad. De raad heeft het voorstel vandaag besproken met staatssecretaris Cohen (hoger onderwijs).

Met het "HBO-Plus' wil de vereniging een selecte groep hoogbegaafde studenten een zwaardere opleiding geven die voorbereidt op "innovatieve' functies in het bedrijfsleven en bij de overheid. De opleiding moet vier jaar duren, even lang als een reguliere studie, en moet worden afgesloten met een apart diploma.

Afgestudeerden van het HBO-Plus moeten beter in staat zijn problemen op te lossen, beschikken over diepere beroepskennis en een meer "innovatieve attitude' hebben ontwikkeld dan hun mede-studenten in de hoofdstroom van het hoger beroepsonderwijs. Vooral in het midden- en kleinbedrijf en de paramedische sector bestaat volgens de HBO-Raad behoefte aan extra gekwalificeerde HBO'ers.

Behalve voor studenten en bedrijven heeft de ontwikkeling van een HBO-Plus volgens de raad ook voordelen voor de hogescholen zelf. Zij krijgen zo een structurele mogelijkheid hun onderwijs te vernieuwen en worden nauwer betrokken bij recente ontwikkelingen in de beroepspraktijk.

De HBO-Raad voert komende week nog nadere gesprekken met staatssecretaris Cohen, over diens Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 1994 (HOOP). Cohen is bezig met een reeks besprekingen met verschillende organisaties over dat plan, waarin hij een striktere scheiding bepleit tussen wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs. De mogelijkheid om door te stromen van hogeschool naar universiteit wordt, behalve direct na het eerste jaar, afgesloten. De HBO-Raad vindt dat Cohen de mogelijkheden van het hoger beroepsonderwijs in het plan onvoldoende benut.

Cohen schrijft in het HOOP al dat de universiteiten de mogelijkheid moeten krijgen binnen één studie opleidingen van verschillend niveau aan te bieden. Er kan dan een onderscheid komen tussen algemene "leerwegen' - die opleiden voor beroepen waarvoor een wetenschappelijke studie “dienstig” is - en specifieke leerwegen, die uitdrukkelijk voorbereiden op een promotie en een wetenschappelijk beroep. De HBO-Raad vindt nu dus dat de hogescholen die mogelijkheid tot niveau-verschillen ook moeten krijgen.

Niet bekend