Hermans weigert Gronings aanbod

GRONINGEN, 28 OKT. Het komt echt nooit meer goed tussen de stad Groningen en W.F. Hermans. Die conclusie mag getrokken worden uit Hermans' weigering om in november eregast te zijn op het Groninger literaire festival Herfstschrift. De redactie had de schrijver uitgenodigd om in het kader van een omvangrijk Hermans-programma naar het noorden te komen. Door Hermans' weigering moet de veertiende aflevering van het festival uitgesteld worden tot f, aldus Herfstschriftorganisator Luuk Verpaalen.

Opmerkelijk is, dat Hermans, die van 1958 tot 1973 in Groningen en het naburige Haren woonde en werkte, niet alleen door Herfstschrift was uitgenodigd. De uitnodiging ging vergezeld van een soort verzoeningsbrief van burgemeester drs. H.G. Ouwerkerk van Groningen en prof. dr. E. Bleumink, voorzitter van het College van Bestuur van de door Hermans zo gehate Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

In hun brief maken zij gewag van de “op z'n minst getroubleerde” verhouding tussen Groningen en Hermans. Vervolgens bieden ze de auteur de vredespijp aan: “Wij zouden graag zien dat daarin verandering komt. We beschouwen de activiteiten rond Herfstschrift als een goede gelegenheid om barrières uit het verleden te slechten.”

Hermans heeft de brieven niet beantwoord. De weigering vernam de Herfstschrift-redactie via Hermans' uitgever De Bezige Bij. Woordvoerster Klaske Jaspers bevestigt dat. “Zijn reactie was: Ik ga niet naar Groningen”. Ook in 1985 ondernam Herfstschrift al eens een poging om Hermans naar Groningen te halen. De redactie kreeg toen een kort briefje terug: “De behoefte in Groningen het woord te voeren ben ik al jaren geleden kwijt geraakt en is nooit weergekeerd. Vr. gr., dr. W.F. Hermans.”

De "getroubleerde' verhouding gaat terug op Hermans' tumultueuze vertrek bij de RUG, begin jaren '70. Hem werd verweten zijn baan als lector Fysische Geografie te verwaarlozen. Er werden destijds zelfs Kamervragen over gesteld. Hermans heeft die beschuldigingen altijd ontkend en rekende - “ziek van al het gezeur” - in zijn roman Onder professoren (1975) grondig af met de universiteit. In een in 1989 verschenen gedenkboek van de RUG, geschreven door de historicus dr. E. Henssen, werd Hermans impliciet gerehabiliteerd.

Herfstschrift begon met zijn pogingen na de verzoening tussen Hermans en de gemeente Amsterdam, dit voorjaar. Concrete aanleiding was de 20ste verjaardag van Hermans' vertrek uit Groningen naar Parijs. Volgens Luuk Verpaalen zou het programma, naast een gesprek met Hermans, ondermeer de vertoning van alle Hermans-verfilmingen omvatten en ook speciale opvoeringen van al diens toneelstukken. Zo was de bekende Vooropleiding Theater al bezig met de produktie van King Kong. Die produktie is nu afgeblazen.

    • Gertjan van Schoonhoven