Heerma: "Gedwongen spreiding allochtonen blijven we verbieden'

DEN HAAG, 28 OKT. Staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) gaat zich nader bezinnen op het probleem van de huisvesting van allochtonen in oude wijken en de spanningen die dat oproept. “Ik wil me een dag op de hei terugtrekken om met een aantal betrokkenen te discussiëren en te vragen: wat is er nou?” Hij zei dit gisteravond in de Tweede Kamer.

In elk geval zal zo'n discussie niet leiden tot een ander standpunt over het spreidingsbeleid. Gedwongen spreiding blijft verboden, liet Heerma weten, en hij constateerde met genoegen dat de Tweede Kamer er ook zo over denkt. “Maar het is duidelijk dat we meer moeten doen dan alleen maar zeggen: er mag niet gespreid worden.” Kortgeleden deden zich onder meer in Tilburg en Utrecht spanningen voor, doordat autochtone bewoners van oude wijken de komst van meer buitenlanders wilden verhinderen.

De staatssecretaris laat onderzoek doen naar de oorzaken van dergelijke spanningen. Naar zijn overtuiging spelen veel meer ongenoegens dan alleen over huisvesting een rol, bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheid en onderwijs. “Je moet naar het hele palet kijken wil men onlustgevoelens kunnen wegnemen.” Vooral het lokale bestuur kan daarbij een rol spelen, meende de staatssecretaris. Hij zal gemeenten die toch een gedwongen spreidingsbeleid voeren, op de vingers tikken. “Ik heb me in het verleden met bepaalde gemeenten verstaan, ik zet die lijn voort.”

Heerma maakte gisteravond duidelijk dat hij zijn doorstromingsbeleid (waarbij goedkope, bestaande woningen beschikbaar komen voor de laagste inkomens, dus veelal allochtonen) niet zal veranderen. Hij noemde zijn doelstelling, dat 220.000 huurders met een relatief hoog inkomen naar een duurdere woning doorstromen, “relatief bescheiden”. Door (duurdere) nieuwbouw in bestaande wijken en de verkoop van huurwoningen moet het volgens Heerma mogelijk zijn gedifferentieerde woonwijken in stand te houden. Hij bleek daarmee de PvdA-fractie die eerder deze week “steeds grotere vraagtekens” bij de doorstroming plaatste, en het CDA, te overtuigen. Zij slikten hun kritiek in.