Grafiek: Pillen en poeders zijn nergens in ...

Grafiek: Pillen en poeders zijn nergens in West-Europa zo duur als in Nederland. Hier liggen de prijzen 48 procent boven het EG-gemiddelde. Frankrijk is het goedkoopst: daar betaalt een patiënt nog niet de helft voor een zelfde pakket geneesmiddelen. Uit de cijfers blijkt verder dat een laag gebruik in een land leidt tot hoge prijzen en andersom. Fransen slikken ook de meeste pillen. In de eerste helft van dit jaar spendeerde de Fransman bijna 200 gulden aan medicijnen, in Nederland was dat 98 gulden.

De hoge tarieven zijn volgens de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) toe te schrijven aan het overheidsbeleid. In Nederland is de prijsvorming minder gereguleerd dan in andere landen waar in een aantal gevallen prijzen van medicijnen worden voorgeschreven.

Staatssecretaris Simons probeert de kosten van ziekenzorg te beheersen. Op het gebied van medicijnen is dit nog niet gelukt. Vorig jaar werd in Nederland 11,1 procent (voor inflatie gecorrigeerd) meer uitgegeven dan in 1991. Deze stijging is volgens het ministerie van WVC grotendeels toe te schrijven aan de introductie van "quasi-innovatieve' geneesmiddelen. Dit zijn medicijnen die als "nieuw' op de markt worden gebracht, maar vrijwel dezelfde werking hebben als bestaande geneesmiddelen alleen tegen aanzienlijk hogere prijzen worden verkocht.

    • Roald van der Linde