Gifvaten onder de tropenzon

Veel ontwikkelingslanden kampen met een nieuw milieuprobleem. Omvangrijke voorraden bestrijdingsmiddelen zijn in de loop der tijd onbruikbaar geworden en vormen nu gevaarlijk chemisch afval.

De status van Somaliland en zijn twee miljoen inwoners vormt een obstakel. Voor heel de wereld heet Somaliland officieel Noordwest Somalië. Buitenlandse diplomaten mogen geen overeenkomsten sluiten met 'de regering' en met 'de president'. Hun aanspraak op onafhankelijkheid baseren de Somalilanders op hun verleden als Brits protectoraat, gescheiden van de Italiaanse koloniale heerschappij in Mogadishu. Ze zetten zich af tegen Somalië, want dit land onderdrukte hen na de vrijwillige eenwording in 1960. 'Moeten we afwachten tot er in Mogadishu een regering komt om dan door onderhandelingen onze onafhankelijkheid terug te krijgen?'' argumenteert president Egal. 'Dan kan ik nog wel tien jaar wachten! Er bestaat geen Somalië meer! Als er een kans bestond om bijeen te blijven had ik mijn stem wel verheven. We geloven niet in afscheiding, maar soms is het nodig.'' In de komende twee jaar zal de bevolking van Somaliland zich uitspreken in een referendum over de status van het land. De uitslag staat vast, iedereen steunt het streven naar onafhankelijkheid.

    • Harry van der Wulp
    • Drs H.P. van der Wulp Werkt voor de Fao