FRANSE AMBTENAAR

Correspondent Marc Chavannes schrijft over de Franse ambtenaar een artikel ("Pitbulls en brilslangen' in NRC Handelsblad, 16 oktober) dat op zijn minst nuancering behoeft.

De Franse beambte is niet alleen één van de best opgeleide maar ook één van de meest hulpvaardige gebleken tijdens mijn jarenlang verblijf aldaar. Als buitenlander (met de gekende problematiek en stuntelig zoekend in een spinneweb van loketten, regels, voorschriftjes etc.) werd ik altijd en overal niet alleen correct geholpen maar kreeg ik steeds opnieuw veel meer informatie dan eigenlijk door mij gevraagd. In diverse gevallen attendeerde men mij op - uiteraard voor mij verborgen - mogelijkheden om sneller, efficiënter en financieel gunstiger te kunnen genieten van de Franse wettelijke regels.

Ambtenaren belden mij om mij te attenderen op vervaldagen van een "permis'. Mijn ervaringen in andere landen - inclusief Nederland - zijn echt veel negatiever.

    • D. Lampaert Antwerpen