Fracties van CDA en CDU dwingen EG tot besluiten

DEN HAAG, 28 OKT. De Tweede-Kamerfractie van het CDA en de Bondsdagfractie van de CDU eisen van de EG-topconferentie morgen in Brussel harde besluiten over institutionele veranderingen in de Gemeenschap.

Het huidige voorzitterssysteem met een "trojka' van de huidige, de vorige en de volgende voorzitter, moet worden afgeschaft en vervangen door een trojka-systeem waarbij altijd een van de grote landen zit.

CDA en CDU willen het huidige aantal van zeventien leden van de Europese Commissie verkleinen en onder het niveau van de Commissie het aantal directoraten-generaal sterk verminderen. Verder mag het aantal leden van het Europese Parlement, ook met de voor de deur staande uitbreiding van de EG met Zweden, Finland, Noorwegen en Oostenrijk, het aantal van 650 leden niet overschrijden. Op dit moment heeft het parlement 518 zetels. Per juni volgend jaar worden dat er 567, voornamelijk als gevolg van een nieuwe berekening na de Duitse hereniging.

De CDA/CDU-verklaring is ondertekend door de Tweede-Kamerleden Van der Linden (EG-woordvoerder van de fractie), Hillen, Paulis en Frissen en door de Bondsdagleden Hornhues (plaatsvervangend fractievoorzitter), Lamers (woordvoerder buitenlandse politiek), Kittelmann (EG-woordvoerder), Schockenhoff en Grotz.

De beide fracties eisen in de verklaring aan de regeringsleiders dat hard wordt vastgehouden aan de criteria voor de monetaire unie, die volgens het verdrag van Maastricht in 1997 of 199 tot stand komt. “De criteria mogen niet worden verzacht”, zo staat er. Alleen landen kunnen tot de monetaire unie toetreden, die aan strenge criteria voldoen ten aanzien van inflatie (minder dan 3 procent), begrotingstekort (niet meer dan 3 procent van het brutto nationaal product) en de totale staatsschuld (niet meer dan 60 procent van het brutto nationaal product).