FLAVONOIDEN

Het bericht over de mogelijk nuttige effecten van flavonoïden op hartaanvallen (NRC Handelsblad, 22 oktober) vereist meer kanttekeningen dan de epidemioloog Hertog geeft. De geciteerde cijfers noemen 32 slachtoffers van een hartaanval, waarvan er 10 in de "veel-thee-en- uiengroep'. In het bericht wordt de mogelijkheid genoemd dat het drinken van thee wijst op een gezonde levenswijze. Maar er is een nog een andere, methodologische, reden om het resultaat niet al te ernstig te nemen.

Als je 32 maal kop of munt gooit, heb je een kans van 2,5 procent dat er maar 10 maal (of minder) kruis komt. Die kans is ongeveer even groot als met twee dobbelstenen dubbelzes gooien. Het gooien van dubbelzes wordt evenwel zelden met publiciteit beloond, en terecht, want wie het maar vak genoeg probeert, ziet dat wonder vanzelf gebeuren.

Het krantebericht meldt niet hoeveel mogelijke factoren onder de loep genomen zijn. Negen factoren waar iets van bekend is worden genoemd. Hoeveel componenten van de voeding waarover totaal niets bekend is zijn er nog meer bekeken, of was men van plan te bekijken? Zolang we daar iets van weten, zegt de uitkomst niets.