ECHTSCHEIDING

Enige kanttekeningen bij het artikel "Kinderen na echtscheiding iets minder gelukkig' (NRC Handelsblad, 26 oktober).

Om na te gaan in hoeverre kinderen de dupe zijn van de echtscheiding van hun ouders hebben de onderzoekers van het SCO Kohnstamm Instituut elfduizend middelbare scholieren geënqueteerd, om vervolgens tot de conclusie te komen dat deze kinderen “iets minder gelukkig zijn” dan kinderen van niet-gescheiden ouders.

De onderzoekers zijn eraan voorbijgegaan dat de gevolgen van een echtscheiding zich vaak pas manifesteren op het moment dat kinderen op eigen benen willen gaan staan. Wanneer kinderen van gescheiden ouders op zichzelf zijn aangewezen zullen zij vaak niet goed kunnen functioneren doordat zijn onzekerder zijn dan leeftijdgenoten, wier ouders bij elkaar zijn gebleven. Door gebrek aan eenstemmigheid over de opvoeding kunnen kinderen gedesoriënteerd raken. Zij missen een duidelijke richting, vanaf het moment dat de ouders met elkaar in ernstig conflict verkeren, en de gevolgen manifesteren zich doorgaans pas na het verlaten van de middelbare school.

Persoonlijk zou ik deze gemoedstoestand niet willen aanduiden als "iets minder gelukkig'. De medewerkers van het instituut hadden de onderzoeksgroep zorgvuldiger moeten kiezen.

    • Patricia Orlinska