De discussie over de relatie tussen de ...

De discussie over de relatie tussen de economische emancipatie van de vrouw en de herziening van het belastingstelsel verwaarloost de maatschappelijke kosten van het uitgesteld moederschap.

R.W.J. Jansen, Rijksuniversiteit Leiden

De opvatting dat taal doorzichtig is tot op een werkelijkheid en de daaraan tegengestelde mening dat taal ondoorzichtig is, geven beide blijk van een bekrompen opvatting van taal.

M. Kuiper, Vrije Universiteit Amsterdam

Afgaande op de geschiedenis van conflicten is het gevaarlijker bemiddelaar tussen extreme groeperingen te zijn dan hun directe tegenstander.

L.K. Alberts, Universiteit Twente

Voor de internationale profilering van de Universiteit Twente zou het raadzaam zijn om Ruud Gullit het eredoctoraat te verlenen.

H. Berghuis, Universiteit Twente

Als minder dan 50 procent van de kiezers stemt is er in principe geen sprake meer van democratie.

A.G. Dekker, Vrije Universiteit Amsterdam

Het is onvoorstelbaar dat velen weinig vertrouwen hebben in de verdediging van het Nederlands voetbalelftal. Immers, onze rijke traditie heeft de snelste verdediger van Europa voortgebracht (Koeman), de snuggerste (van Aerle) en de meest sportieve (van Tiggelen).

B. Klopman, Universiteit Twente

Het paard van Arendsoog is wit.

P. Faber, Erasmus Universiteit Rotterdam

Het ministerie van VROM legt een betreurenswaardige desinteresse aan de dag waar het gaat om materieelrechtelijke aspecten van het bestemmingsplan.

J. Struiksma, Vrije Universiteit Amsterdam

Een door menselijke activiteiten in omloop gebrachte stof kan ook bij een volledig hergebruik ervan voor het milieu een belasting vormen.

A.B. v.d. Meer, Rijksuniversiteit Groningen