d'Ancona wil sneller af van opvang asielzoekers

DEN HAAG, 28 OKT. Minister d'Ancona (WVC) wil dat de rijksoverheid uitsluitend verantwoordelijk blijft voor de eerste opvang van asielzoekers, in de onderzoeks- en opvangcentra (OC's). Zij lanceerde gisteren het idee gemeenten eerder met opvang te belasten omdat het huidige opvangsysteem vastloopt.

Het idee van d'Ancona om gemeenten meer verantwoordelijkheden te geven bij opvang van asielzoekers is volgens haar woordvoerster nog niet uitgewerkt, maar kan al op steun rekenen van de regeringspartijen CDA en PvdA.

Het verbaast de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) “dat d'Ancona zonder voorafgaand overleg met de gemeenten via de tv een plan op tafel heeft gelegd om gemeenten sneller asielzoekers te laten opvangen”, temeer omdat de VNG al verschillende keren heeft aangedrongen op overleg met het kabinet over een structurele aanpak van de opvang. De VNG vindt dat de opvang van asielzoekers die nog niet weten of ze (tijdelijk) in Nederland mogen blijven, de verantwoordelijkheid van het Rijk moet blijven.

CDA en PvdA juichen de grotere collectieve verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die d'Ancona voor ogen staat toe. Het Tweede-Kamerlid Middel (PvdA) onderstreept dat gemeenten er door de opvang van asielzoekers financieel niet op achteruit mogen gaan. Als gemeenten grotere verantwoordelijkheden krijgen, hoort daar ook geld bij, vindt Middel. Krajenbrink (CDA) vraagt zich af of Binnenlandse Zaken niet verantwoordelijk moet worden voor de opvang, omdat die veel meer met gemeenten te maken hebben dan WVC. Ook VluchtelingenWerk staat positief tegenover het voornemen van d'Ancona; het is goedkoper voor de overheid en beter voor de asielzoeker.

Het Tweede-Kamerlid Wiebenga (VVD) ziet het pleidooi van d'Ancona als een poging om de problemen af te schuiven. d'Ancona opereert volgens hem "ongelukkig' en "ondoordacht'. “Zij zegt in feite tegen de gemeenten, "zoeken jullie het zelf maar uit', op een moment dat de opvang onder grote druk staat. Dat is de manier om het draagvlak te ondermijnen dat je nu zo hard nodig hebt.” Volgens Wiebenga moeten de problemen bij de bron worden aangepakt. Zo dient de instroom te worden beperkt door bijvoorbeeld strengere normen aan toelating te stellen. Wolffensperger (D66) eist dat d'Ancona in een brief aan de Kamer duidelijk maakt wat zij precies wil.

Staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) zei gisteravond in de Tweede Kamer dat het lijkt te lukken voor 30.000 asielzoekers extra in de gemeenten woonruimte te vinden. Het kabinet had de gemeenten daartoe eerder dit jaar opgeroepen. Voor meer dan 27.000 plaatsen hebben gemeenten inmiddels toezeggingen gedaan. Tot nu toe staat vast dat 86 procent van de gemeenten geheel aan hun taak zal voldoen; drie gemeenten daarentegen hebben nog helemaal niet gereageerd op de oproep van het kabinet voor mei volgend jaar vluchtelingen versneld te huisvesten. Eerder dreigde Heerma gemeenten die nalatig bleven een aanwijzing te geven die hen zou verplichten alsnog woonruimte voor vluchtelingen te reserveren. Hoewel de actie op korte termijn lijkt te slagen - “we zullen de gemeenten blijven controleren”, zei Heerma gisteravond - maakte de staatssecretaris duidelijk dat het probleem van de huisvesting van asielzoekers daarna onverminderd groot blijft. De VNG stelde vorige week nog dat het kabinet in 1994 rekent op 6.500 te huisvesten vluchtelingen, maar dat dit er wel 25.000 tot 30.000 kunnen worden en dat volgend jaar dus opnieuw een extra bouwprogramma nodig is.