Daling industriële produktie in EG

BRUSSEL, 28 OKT. Ondanks recente optimistische geluiden van Europees commissaris Christophersen die volgend jaar een economische groei van twee procent in de EG mogelijk acht, wijzen de jongste cijfers nog niet op herstel. Tussen juli 1992 en juli 1993 is de index van de industriële produktie met 4,5 procent gedaald. “En er geen teken dat het dieptepunt is bereikt,” aldus het statistisch bureau Eurostat in Luxemburg.