Bewindslieden vrezen tekort gronden bouw

DEN HAAG, 28 OKT. Minister Alders (ruimtelijke ordening) en staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) vrezen dat de komende jaren een groot tekort aan grond voor woningbouw zal ontstaan. Alders sprak gisteravond in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van zijn begroting van “een zeer alarmerende boodschap”.

Dit jaar wordt het voorgenomen bouwprogramma wel gehaald, meldde Heerma, die zich daar eerder dit jaar nog herhaaldelijk pessimistisch over toonde. Maar de problemen gaan zich voordoen in de jaren 1994 tot en met 1996. “We hebben daar grote zorgen over”, zei Alders. De bewindslieden van VROM voeren al geruime tijd overleg met de lagere overheden, in het bijzonder de vier grote stadsgewesten in de Randstad. Tot definitieve afspraken heeft dit nog altijd niet geleid. Alders maakte duidelijk dat het moment nabij komt waarop het doorhakken van knopen onvermijdelijk wordt. “Er kan nog onzettend veel gepraat worden en nog veel meer ruzie worden gemaakt, maar daar kunnen we bij de woningzoekenden straks niet mee aankomen.” De grootste problemen, aldus Heerma, doen zich voor in de regio's Amsterdam en Utrecht.

Eerder dit jaar stelde het kabinet vast dat voor 2005 165.000 woningen extra nodig zijn, waarvan 144.000 nog deze eeuw. De bewindslieden beloofden de Kamer gisteravond binnenkort een lijst van alle knelpunten te zullen sturen. Heerma zei dat geld voor sociale woningbouw op het ogenblik helemaal geen probleem is, dankzij de lage rentestand. In feite zouden de gemeenten dit jaar het dubbele aantal sociale woningen kunnen bouwen van wat in het bouwprogramma staat. Maar ze houden subsidies over omdat er geen bouwklare grond beschikbaar is. De helft van het overblijvende geld mogen ze voor volgend jaar houden; de rest - naar schatting van Heerma 80 miljoen gulden - vloeit straks terug naar het rijk.

De Tweede Kamer drong er deze week op aan dat geld beschikbaar te houden voor woningbouw, bijvoorbeeld door vervuilde grond versneld schoon te maken. De bewindslieden wilden zich aan een harde toezegging niet binden. Duidelijk werd dat ze eerst hun collega's van het kabinet en in het bijzonder minister Kok (financiën) ervan moeten overtuigen dat deze "meevaller' niet aan andere doelen dient te worden besteed.

Van het bouwprogramma voor dit jaar, 91.000 à 101.000 woningen, wordt 60 procent ongesubsidieerd gebouwd, een “historisch ongekend cijfer”, aldus Heerma.