België ongerust over grote daling uitvoer

BRUSSEL, 28 OKT. België maakt zich zorgen over de terugvallende uitvoer. Afgaande op de schaarse aanduidingen die er zijn, zoals importstatistieken van de buurlanden, houdt de Belgische overheid rekening met een forse daling van 10 tot 20 procent.

“Verontrustend”, aldus de Belgische minister van buitenlandse handel, Robert Urbain, vanochtend in De Standaard.

Voor België komen de nieuwe indicaties op een precair moment. Premier Dehaene is volop bezig om met zijn coalitiepartners overeenstemming te bereiken over een "globaal plan' voor herstel van concurrentiekracht, werkgelegenheid en bezuinigingen in de sociale zekerheid. Met name gouverneur Verplaetse van de Belgische Nationale Bank heeft gewaarschuwd voor het terugvallende concurrentievermogen van het Belgische bedrijfsleven.

Pogingen van Dehaene om ook de sociale partners te betrekken bij een te sluiten "sociaal pact' liepen afgelopen weekeinde stuk op de weigering van de socialistische vakbond ABVV om in te stemmen met het openbreken van bestaande cao's voor 1994 om loonmatiging af te dwingen. Het ABVV houdt morgen een nationale betoging in Brussel, als daar de extra Europese top wordt gehouden. Ook zijn 24-uursstakingen aangekondigd bij onder ander het spoor en de post.

België is overigens niet het enige land dat zijn uitvoer ziet verminderen. Het wegvallen van de douanecontroles aan de Europse binnengrenzen heeft paradoxaal genoeg geleid tot een forse inkrimping van de handel in de hele Gemeenschap, zo blijkt uit gisteren gepubliceerde cijfers van het statistische bureau van de EG, Eurostat. In het eerste kwartaal van dit jaar daalde de handelsstroom tussen de 12 lidstaten van de EG met bijna 10 procent ten opzichte van de eerte drie maanden van 1992: van 181,5 miljard ecu tot 160,9 miljard ecu.

Maar de gesignaleerde terugval van de handel moet met een korreltje zout worden genomen, waarschuwt Eurostat zelf. De daarover verzamelde gegeven zijn nog zeer voorlopig en onvolledig.

Met de "opening' van de interne markt op 1 januari van dit jaar is ook een nieuw systeem van BTW-verrekening en van statistische informatieverwerking in de EG in werking getreden. De voor fiscale zaken verantwoordelijke EG-commissaris Scrivener zei eerder deze week al dat het nieuwe BTW-systeem op enkele uitzonderingen na goed werkt, maar dat het verzamelen en doorsturen van handelsgegevens - waarvoor niet langer de douane maar de ondernemingen zelf verantwoordelijk zijn - nog vertraging oplevert. Daarom kan bijvoorbeeld België zelf nog geen precies overzicht overleggen van zijn handel met andere EG-landen.

Eurostat stelt dan ook dat de cijfers “met bijzondere voorzichtigheid” moeten worden behandeld. De wijze waarop bedrijven hun gegevens doorsturen verschilt van lidstaat tot lidstaat. Kleine bedrijven zijn vrijgesteld van de informatieplicht en grote bedrijven vergeten nogal eens om alle formulieren goed in te vullen.

Het wegvallen van de systematische controle aan de Europese binnengrenzen betekent niet dat er helemaal geen steekproeven meer plaatsvinden. Zo betrappen "vliegende' douanebrigades in België steeds meer vervoerders uit Oost-Europa die zonder vergunning vervoersopdrachten doen in België. Ook constateerden de douane-ambtenaren een forse stijging van het aantal vrachtwagens die op stookolie rijden, en van het aantal vervoerders die hun verkeersbelasting niet hebben betaald.

    • Wim Brummelman