AKO-prijs verdubbeld tot een ton, jurering krijgt bredere opzet

AMSTERDAM, 28 OKT. Het prijzengeld van de AKO Literatuur Prijs wordt verhoogd van 50.000 naar 100.000 gulden. Het reglement voor deelname wordt verruimd, zodat ook boeken uit de categorie literaire non-fictie naar de prijs kunnen meedingen. Tot dusver kwam uitsluitend oorsponkelijk Nederlandstalig proza in aanmerking voor bekroning, waardoor reisverslagen, biografieën of essaybundels buiten beschouwing bleven. Ook de wijze van jurering en het tijdstip van uitreiking worden gewijzigd.

De verhoging van het prijzengeld van de vernieuwde AKO Literatuur Prijs, die voor het eerst in september of oktober volgend jaar wordt uitgereikt, komt na de aankondiging van de Libris Literatuur Prijs waaraan 100.000 gulden is verbonden. De Libris Literatuur Prijs wordt voor het eerst uitgereikt in mei, tot nu toe traditioneel de "AKO Prijs-maand'. De Libris Literatuur Prijs werd begin dit jaar opgericht door het voormalige bestuur van de Stichting AKO Literatuur Prijs. Het bestuur was afgetreden omdat het zich niet langer kon verenigen met het beleid van het AKO-concern, dat de prijs in 1987 had ingesteld.

F. Andriessen, voormalig EG-commissaris in Brussel, wordt de eerste juryvoorzitter van de vernieuwde AKO Literatuur Prijs. Een jury van vijf professionele critici, waarvan de samenstelling nog onbekend is, zal een lijst met maximaal zes genomineerde boeken opstellen. Het eindoordeel wil de stichting tijdens een rechtstreekse tv-uitzending in het openbaar laten bepalen door een forum van enige tientallen "gevorderde lezers en literaire insiders', zoals docenten en studenten letteren, journalisten en columnisten. Tot nu toe werd slechts de uitslag van een geheime stemming bekend gemaakt.