Akkoord over CAO sociale werkplaatsen

DEN HAAG, 28 OKT. Staatssecretaris Wallage (sociale zaken) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben gisteren met de vakbonden AbvaKabo en CFO een akkoord bereikt over een twee-jarige collectieve arbeidsovereenkomst voor de 85.000 werknemers in de sociale werkvoorziening (WSW). Als de leden ermee instemmen komt hiermee een eind aan de wekenlange acties in die sector. Het CAO-conflict dateert van voor de zomer.

De nieuwe CAO loopt van 1 juni 1993 tot en met 31 mei 1995. De WSW'ers krijgen per 1 juni van dit jaar een loonsverhoging van 1,7 procent en op 1 januari 1995 nog eens een half procent. In 1994 worden de lonen niet verhoogd, tenzij in het bedrijfsleven toch loonsverhogingen worden afgesproken. Dan wordt opnieuw onderhandeld. Het kabinet wil dat de lonen volgend jaar niet stijgen en houdt een loonstop achter de hand voor het geval de marktsector niet vrijwillig voor de nullijn kiest.

De financiering van de CAO is mede mogelijk geworden door een bijdrage van de gemeenten. Die bleken gisteravond bereid een deel van de loonsverhoging “voor te financieren”. Het zogenoemde WAO-gat, ontstaan door verlaging van de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid, wordt voor de WSW'ers gerepareerd via het pensioenfonds. De werkgevers nemen de helft van de kosten voor hun rekening.

Ten slotte is afgesproken dat er gedurende de looptijd van de CAO geen gedwongen ontslagen zullen vallen als gevolg van bezuinigingen op de sociale werkvoorziening.