Winst Procter and Gamble 10% hoger

De Amerikaanse producent van consumentenprodukten Procter and Gamble, een concurrent van Unilever, heeft zijn winst voor buitengewone baten in het eerste kwartaal van het boekjaar 1993/94 met 10 procent zien stijgen tot 670 miljoen dollar. De omzet daalde van 7,88 tot 7,56 miljard dollar.

Een sterke omzetstijging in onder meer de Verenigde Staten, lagere kosten en geringere financieringslasten leverden een forse bijdrage aan de resultaatverbetering. De winstgroei werd echter gedrukt door valutaschommelingen. Bij constante wisselkoersen zou de winstgroei in het eerste kwartaal op zeventien procent zijn uitgekomen.

De omzetdaling in het eerste kwartaal wordt volgens Procter and Gamble voornamelijk veroorzaakt door wisselkoersveranderingen en desinvesteringen. Zonder deze invloeden zou de omzet met vijf procent zijn toegenomen.