Verzekeraars en chronisch zieken

DEN HAAG, 27 OKT. Verzekeraars zijn gisteren met een voorlichtingscampagne begonnen voor werknemers met een verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid.

Dezen kunnen zich tot 1 december melden voor bijverzekering van hun WAO-gat bij een onderlinge waarborgmaatschappij, die hiertoe wordt opgericht. Aanvankelijk was 1 oktober de uiterste aanmeldingsdatum. Belangengroepen vonden de voorlichting over het waarborgfonds volstrekt onvoldoende en vreesden dat tal van chronisch zieken de boot zouden missen. Met een 06-nummer (06-89 98 40), advertenties en radiospots trachten de verzekeraars en het ministerie van sociale zaken chronisch zieken te bereiken. Het aantal chronisch zieken dat in aanmerking voor het fonds komt wordt door de Verzekeringskamer op 17.000 geschat. De verzekeraars zelf gaan uit van een groter aantal. Belangengroepen noemen aantallen van vijftigduizend tot zelfs tweehonderdduizend. De premie voor het fonds zal maximaal 2,5 maal de standaardpremie bedragen en is aftrekbaar voor de belasting.