United Bus strop voor Daf

ROTTERDAM, 27 OKT. De ondergang van United Bus betekent zowel voor de boedel van het oude vrachtwagenconcern Daf als voor het nieuwe Dafs Trucks N.V. een forse tegenvaller.

Het nieuwe Daf Trucks heeft naar verluidt nog circa 5 miljoen gulden aan vorderingen uitstaan bij United Bus en haar dochters. De boedel van het oude Daf schiet er aanzienlijk meer bij in. Behalve onbetaalde vorderingen op United Bus van een kleine 20 miljoen gulden heeft het oude Daf aan de busonderneming nog een achtergestelde lening uitstaan van 10 miljoen gulden. Bovendien is de oude Daf met bijna 44 procent de grootste aandeelhouder van United Bus (de andere aandeelhouders zijn Rabobank en Nationale Investerings Bank). Zowel de achtergestelde lening als het aandelenbelang zijn volgens Daf-curator mr. A. Deterink vrijwel zeker goeddeels waardeloos geworden. Dit raakt vooral de positie van houders van obligaties-Daf omdat die volgens de trustacte uitsluitend rechten zouden hebben op de zekerheden van de oude Daf Holding. De obligatiehouders zelf betwisten dat overigens en claimen ook een deel van de zekerheden van Dafs werkmaatschappijen.

Het nieuwe Daf Trucks heeft voor het risico dat het loopt bij United Bus intussen al voorzieningen getroffen. Daf was en is een belangrijke leverancier van onderdelen voor United Bus en haar dochterondernemingen. De Eindhovense truckfabrikant raakt die klanten zeker voor een deel kwijt. Daf Trucks beweert dat het slechts om een fractie van haar totale omzet gaat. Daf Trucks houdt, ondanks de zeer slechte markt voor vrachtwagens, nog steeds vast aan de eerder uitgesproken verwachting van een hogere winst over het eerste boekjaar. Door de malaise op de truckmarkt haalt de produktie van Daf Trucks nog steeds niet de beoogde 40 vrachtwagens per dag; gemiddeld komt de produktie uit op 30 stuks per dag. Curator Deterink van het oude Daf noemt de vordering op United Bus “zeer substantieel”. Hij voegt eraan toe dat zowel de vordering, die overigens door United Bus wordt betwist, als het aandelenbelang in United Bus zijn ondergebracht in de stichting Ofasec. In deze stichting hebben de banken van het oude Daf alle zekerheden die ze bij het truckconcern hadden, verzameld.