Uitgevers van tijdschriften verdienen 12 procent meer

ROTTERDAM, 27 OKT. Nederlandse uitgevers hebben vorig jaar ruim 12 procent meer verdiend aan de exploitatie van tijdschriften. Dat heeft R. van Rooy, voorzitter van de Nederlandse Organisatie van Tijdschriftuitgevers (Notu), gisteren verklaard tijdens de jaarvergadering in Amsterdam.

Vorig jaar daalde het exploitatieresultaat nog met een procent. Voor dit jaar verwacht Van Rooy ondanks de economische malaise een verdere stijging van het resultaat van de uitgevers. Volgens hem deden met name opinieweekbladen, publiekstijdschriften en omroepbladen het afgelopen jaar goed. De vaktijdschriften moesten daarentegen een teruggang melden. De kostenstijging van deze publikaties kon niet door extra opbrengsten worden gecompenseerd. De totale oplage van tijdschriften bedraagt 750 miljoen exemplaren per jaar.

Opinieweekbladen en publiekstijdschriften wisten vorig jaar het resultaat te verbeteren door kostenbeheersing en vergroting van de inkomsten. Deze inkomsten waren vooral afkomstig van uit abonnementsgelden. Hoewel de inkomsten uit advertentie licht daalden, hadden de tijdschriften het niet zo moeilijk als de dagbladen, die vooral een scherpe daling van het aantal personeelsadvertenties moesten incasseren. Ook de concurrentie van de de tv op de advertentiemarkt viel volgens Van Rooy mee. “De aanslag van nieuwe televisiezenders op de budgetten kon worden opgevangen”, aldus Van Rooy.

Hoewel de concurrentie van andere media hefig is en Van Rooy niet de illusie heeft dat de advertentie-inkomsten de komende jaren “substantieel” zullen vermeerderen, is hij toch redelijk optimistisch. “De tijdschriften zullen als reclame-medium hun aandeel blijven opeisen. Een belangrijk en fundamenteel kenmerk van tijdschriften is dat het publiek ervoor kiest advertenties te lezen”, meent hij. “De lezer accepteert de uitnodiging tot het raadplegen van advertenties in competitie met de haastig voorbijflitsende commercials op de televisiescherm. Een Amerikaans onderzoek leert dat acht van de tien lezers vinden dat advertenties in tijdschriften goede informatie bieden over produkten”, aldus Van Rooyen.

De uitgevers vrezen voor volgend jaar een stijging van hun kosten doordat PTT Post de tarieven zal verhogen. Dit jaar heeft de Notu samen met de dagbladuitgevers tevergeefs geprobeerd een stijging van de posttarieven bij de rechter aan te vechten. De kwestie is nu ondewerp van een bodemprocedure.