Tokio stelt bouwmarkt open; VS zien af van sancties tegen Japan

TOKIO, 27 OKT. De Verenigde Staten zullen Japan geen sancties opleggen nu Tokio heeft beloofd de Japanse markt voor openbare aanbestedingen onder bepaalde voorwaarden open te stellen voor buitenlandse bouwbedrijven.

Niet bekend

Het recente bouwschandaal in Japan heeft het kabinet van premier Morihiro Hosokawa vooral doen besluiten tegemoet te komen aan de Amerikaanse eisen. Tot nu toe zijn al zo'n dertig arrestaties verricht onder topfunctionarissen van de grootste Japanse bouwconcerns en onder lokale bestuurders. Daarbij gaat het om steekpenningen om opdrachten in de wacht te slepen op de markt voor lokale aanbestedingen.

De openstelling geldt alleen voor opdrachten van de nationale overheid en semi-overheden op nationaal niveau. Opdrachten van lokale overheden vallen er buiten, zoals trouwens de VS ook hadden gevraagd. Maar de Japanse regering zal provincies vragen hun opdrachten boven een bepaalde omvang ook toegankelijk te maken voor buitenlandse bedrijven.

Verder kondigt de Japanse regering aan dat bedrijven die zich schuldig maken aan onwettige kartelafspraken strengere straffen in het vooruitzicht worden gesteld, variërend van uitsluiting tot beperkte of tijdelijke uitsluiting. Er zullen nieuwe regels komen voor het biedingssysteem, waarbij de doorzichtigheid en de objectiviteit van de procedures voorop zullen staan en waarbij rekening wordt gehouden met de praktijken die in andere landen gangbaar zijn.

De VS hebben de Japanse regering nu tot 20 januari de tijd gegeven om met de uitwerking van haar plannen te komen. De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger, Mickey Kantor, leek gisteren de kans op sancties niet meer zo groot te achten. Volgens hem heeft Japan voor het eerst zich vastbesloten getoond belangrijke hervormingen door te voeren bij de openbare aanbestedingen, zo meldden Japanse correspondenten vandaag vanuit Washington. “Het is belangrijk, het is veelbetekenend, het is historisch”, zei Kantor juichend.

Het is overigens vaker gebeurd bij de handelsbesprekingen tussen beide landen dat de VS zich op de borst slaan, om vervolgens vast te moeten stellen dat er niets was bereikt. Maar dit keer lijkt de Amerikaanse regering meer dan ooit vertrouwen te stellen in Japan. Tot nu toe was de openbare aanbesteding in Japan voorbehouden aan een beperkt aantal grote Japanse bouwconcerns.