Senaat niet eens met belastingplannen

DEN HAAG, 27 OKT. Het kabinet en de Eerste Kamer lijken af te stevenen op een conflict over het kabinetsvoornemen om volgend jaar de inflatiecorrectie in de loon- en inkomstenbelasting te schrappen.

Dat valt op te maken uit het verzoek van de Eerste Kamer aan minister Kok en staatssecretaris Van Amelsvoort van financiën om de belastingvoorstellen voor 1994 in minimaal twee afzonderlijke wetsvoorstellen aan het parlement voor te leggen. De Eerste Kamer heeft niet het recht van amendement en kan een wetsvoorstel alleen in zijn geheel goedkeuren of verwerpen. Het splitsen van het belastingplan biedt de senatoren de mogelijkheid om tegen omstreden onderdelen van het belastingplan te stemmen, zonder dat zij gedwongen worden alle voorstellen in één stemming te verwerpen. Een woordvoerder van het ministerie van financiën liet vanmorgen desgevraagd weten dat het kabinet niet van plan is om met meerdere wetsvoorstellen over het belastingplan 1994 te komen.