"Programma's CDA en VVD te optimistisch'

DEN HAAG, 27 OKT. CDA en VVD moeten de komende kabinetsperiode ongeveer vijf miljard gulden méér bezuinigen, willen ze de financiële doelstellingen van hun concept-verkiezingsprogramma's realiseren. Dat blijkt uit een notitie van het Centraal Planbureau (CPB), waarin de prognoses tot 1998 zijn aangepast aan de meest recente economische inzichten en de besluiten van de Miljoenennota 1994.

Het financieringstekort van het rijk bedraagt volgend jaar 3,9 procent van het nationaal inkomen. Dat is ruim boven de afspraak van 3,25 procent die CDA en PvdA in het regeerakkoord hebben gemaakt en waarmee het CPB tot nu toe heeft gerekend. Daarnaast zijn de bezuinigingen voor een groter deel incidenteel ingevuld dan waar het CPB vanuit is gegaan.

Het CPB voorzag in maart nog dat het tekort in '98 zou uitkomen op 2,3 procent van het bruto binnenlands produkt (bbp). Het CPB gaat nu uit van 3,0 procent. Het verschil komt overeen met vijf miljard gulden. CDA en VVD streven in hun verkiezingsprogramma naar een financieringstekort van 2 procent van het bbp in 1998. Als de CDA en VVD vasthouden aan dit financieringstekort, moet het bedrag aan extra bezuinigingen van respectievelijk 9 en 17 miljard gulden worden verhoogd tot 14 en 22 miljard. Dit bedrag komt bovenop de bezuinigingen van 11 miljard gulden voor de periode 1994-1997 die het kabinet Lubbers-Kok al heeft aangekondigd.

Voor PvdA en D66 hebben de nieuwe CPB-berekeningen geen consequenties. De PvdA wil het financieringstekort in de periode 1994-1998 verlagen met ten minste één procent van het bbp. De PvdA wil 8 miljard gulden extra bezuinigen. D66 streeft naar een financieringstekort van 2,25 procent van het bbp en wil tien miljard gulden bezuinigen. D66 presenteerde begin deze maand het verkiezingsprogramma en heeft rekening kunnen houden met de Miljoenennota 1994.