Nederlandse bedrijvigheid blijft steken

DEN HAAG, 27 OKT. De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is in september op het lage niveau van augustus blijven staan.

Dit blijkt uit de laatste resultaten van de Conjunctuurtest die het CBS vanmorgen heeft bekendgemaakt. Ten opzichte van juni vertoont de bezettingsgraad van de produktiebedrijven een voortgaande lichte afname met 0,3 punt naar 80,5 procent. Sinds december 1983 bevond de industriële bedrijvigheid niet meer op zo'n laag niveau. Voor het laatste kwartaal van dit jaar voorzien de ondernemers een bescheiden stijging van de bedrijvigheid. De orderontvangst is in september minder sterk toegenomen dan men op grond van het seizoen mocht verwachten. Ondanks de gelijk gebleven bedrijvigheid moest de orderpositie toch iets inleveren: het indexcijfer (vierde kwartaal 1990 = 100) zakte van 82 in augustus naar 81 in de vorige maand. Daarentegen ontwaart het CBS een lichtpuntje in het oordeel van de ondernemers over de orderpositie. Dit oordeel is in september omgebogen in een licht positieve richting en zou duiden op een mogelijk herstel in de komende maanden, aldus het CBS.

“We zullen onze in de toekomst”, aldus LIOF-directeur Koelman, “steeds meer gaan richten op het stimuleren van innovatie. Daarmee immers worden de groei en de gezonde structuur op de lange termijn bepaald”. Veel aandacht zal daarbij het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) krijgen. In een onderzoek naar 1200 bedrijven in deze sector bleek dat slechts 30 procent ervaring had met innovatieve projecten, terwijl 50 procent te kennen gaf behoefte te hebben aan deskundig advies bij innovatieprojecten. “Het MKB leeft te veel van de ene dag op de andere”, aldus Koelman “daarin willen we als LIOF verandering brengen”. Een van de middelen daarbij is het zogenoemde spiegelproject, dat wil zeggen het voorhouden van een spiegel en daarmee de sterke en zwakke punten ontdekken. Daarbij zal de afdeling research van DSM worden ingeschakeld “Ons instituut zal ook financieel een handje helpen. Ik denk dat onze aanpak interessant is als voorbeeld voor het hele land, want dit is pas echt industriebeleid. Hiermee wordt de Industriebank LIOF de enige echte onwikkelingsmaatschappij in ons land”, aldus Koelman.