Minister sluit demonstratief Schelde-dossier

BRUSSEL, 27 OKT. De Nederlandse regering heeft gisteren een besluit tot uitdieping van de Schelde uitgesteld, na een conflict met de Vlaamse regering over de tracé-keuze voor de hoge-snelheidstrein bij Antwerpen.

Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) sloeg demonstratief het Schelde-dossier dicht tijdens overleg met de Vlaamse minister Kelchtermans (openbare werken).

Het Antwerpse gemeentebestuur heeft woedend gereageerd op de “beknotting door Nederland van het internationale recht inzake grensoverschrijdende rivieren”. Havenwethouder Devroe zegt “verbijsterd” te zijn over de wijze waarop de besluitvorming nu wordt geblokkeerd. Het Nederlandse kabinet had Vlaanderen toegezegd voor het einde van dit jaar een positieve beslissing te nemen over de uitdieping van de Schelde.

Vlaanderen en Nederland konden geen keuze maken uit drie mogelijkheden voor het nieuwe tracé. Nederland geeft de voorkeur aan een spoorbaan langs de autoweg E 19/A 16 Antwerpen-Breda-Dordrecht. Vlaanderen wil de hoge-snelheidstrein uit Parijs liefst laten aansluiten op de bestaande spoorverbinding, de zogeheten lijn 12, waarlangs ook de Intercity Amsterdam-Antwerpen rijdt. Nederland wil daarmee alleen akkoord gaan als deze lijn wordt verdubbeld van twee sporen naar vier. Dat is voor Vlaanderen echter onaanvaardbaar, zodat ten slotte een derde mogelijkheid overbleef: een nieuwe spoorlijn langs de Havenweg van Antwerpen via Woensdrecht en dan verder via de bestaande lijn 12. Deze oplossing werd door minister Maij als te kostbaar afgewezen.

Daarop bleef het overleg steken op de keuze tussen het Havenweg- en het E 19 tracé. De Vlaamse minister Kelchtermans vindt op zijn beurt het E 19 tracé te duur. Het Havenweg-tracé zou België maar 8 miljard frank kosten (414 miljoen gulden) en Nederland 50 miljard (2,59 miljard gulden). De E 19 spoorlijn kost België 28 miljard frank (1,45 miljard gulden) en Nederland 38 miljard frank (1,96 miljard gulden). Maar voor de Belgische spoorwegen is een investering van 28 miljard frank niet haalbaar, zo heeft minister Kelchtermans te horen gekregen van de nationale minister Coëme van verkeer. Nederland zou in ieder geval fors mee moeten betalen aan die oplossing, zo menen de Vlaamse en Belgische regering.

Eind maart gaf de Nederlandse regering na achttien jaar onderhandelen haar pogingen op met België een verdrag te sluiten over schoner Maaswater, in ruil voor een diepere Westerschelde. Het leek Maij toen efficiënter om alleen met Vlaanderen te onderhandelen over een diepere Westerschelde voor Antwerpen en aansluiting op de hoge-snelheidstrein voor Nederland. Maij ontkende toen in alle toonaarden dat er van een "politieke koppeling' tussen beide dossiers sprake was; zij sprak slechts van "parallelle onderhandelingen'.