Links kabinet in Polen

WARSCHAU, 27 OKT. Polen heeft een nieuwe regering, de eerste linkse regering sinds de val van het socialisme in 1989. President Lech Walesa riep de door premier Waldemar Pawlak geleide regering gisteren bij de installatie dringend op de hervormingskoers van de afgelopen vier jaar voort te zetten.

“De toestand wordt beter. We hebben het ergste achter ons. Het gaat er nu om die positieve tendens te consolideren en niet teloor te laten gaan wat de afgelopen vier jaar is bereikt”, aldus Walesa.

Diverse kopstukken van de nieuwe regering onderstreepten gisteren dat de regering, een coalitie van twee partijen die niet uit Solidariteit voortkomen, het hervormingsbeleid zal voortzetten. De nieuwe Poolse premier, Waldemar Pawlak, leider van de boerenpartij PSL, zei dat “deze regering zal bijdragen tot de voortzetting van de groeitrend”. Zijn nieuwe minister van financiën, Marek Borowski, tevens vice-premier belast met economische zaken, zei dat de markthervormingen zullen worden versneld en dat het privatiseringsprogramma wordt voortgezet. “Er zal geen wijziging van richting komen in het beleid, behalve wat de snelheid betreft”, aldus Borowski.

De nieuwe regering wordt gedomineerd door leden van de ex-communistische SLD (Verbond van Democratisch Links). Uit de SLD komen behalve Borowski ook vice-premieren minister van justitie Wlodzimierz Cimoszewicz, minister van privatisering Wieslaw Kaczmarek en minister van arbeid Leszek Miller. De kabinetschef van Pawlak, Michal Strak, is eveneens afkomstig uit de SLD.

Uit Pawlaks boerenpartij komen onder anderen Aleksander Luczak, vice-premier en minister van onderwijs, minister van landbouw Andrzej Smietanko en minister van cultuur Kazimierz Dejmek. Eén ministerspost is naar de Unie van de Arbeid gegaan, een linkse partij die aanvankelijk bij het coalitie-overleg van SLD en PSL werd betrokken, op het laatste moment afhaakte maar uiteindelijk toch de post van handel en industrie heeft gekregen.

Drie sleutelposten in de nieuwe regering worden bezet door ministers die noch tot de PSL noch tot de SLD behoren, maar politiek dicht bij president Walesa staan: minister van buitenlandse zaken Andrzej Olechowski, minister van defensie Piotr Kolodziejczik en minister van binnenlandse zaken Andrzej Milczanowski. Deze laatste is de enige minister uit het vorige kabinet die is gehandhaafd. (AFP, Reuter, AP)