Leden werkgroep gezondheidszorg

DEN HAAG, 27 OKT. De Tweede-Kamerleden Netelenbos (PvdA), Lansink (CDA), Dees (VVD), Kohnstamm (D66), Willems (GroenLinks) en Van der Vlies (SGP) zijn door hun fracties aangewezen om deel uit te maken van de werkgroep die nagaat of er een parlementair onderzoek of een enquête naar de besluitvorming in de gezondheidszorg moet worden gehouden.

De kans bestaat dat de commissie tot de conclusie komt dat geen van beide gewenst is. PvdA, VVD en GroenLinks - samen de kleinst mogelijke meerderheid van 76 zetels - zijn voor, de overige partijen voelen niets voor een onderzoek of enquête. Netelenbos is voorzitter van de werkgroep, die binnen een maand een advies aan de vaste Kamercommissies voor de volksgezondheid en voor de rijksuitgaven moet uitbrengen.