Janmaat protesteert tegen verwijt racisme

DEN HAAG, 27 OKT. Het Tweede-Kamerlid Janmaat (Centrum-Democraten) wenst geen racist te worden genoemd. Bij de behandeling van de begroting van landbouw, begin deze middag, weigerde het Tweede-Kamerlid Huys (PvdA) een uitspraak terug te nemen aan het adres van Janmaat waarin hij hem van racisme beschuldigde.

Nadat Huys zijn opvattingen over de begroting van minister Bukman (landbouw) had afgerond, greep Janmaat naar de microfoon. Hij zag het pleidooi van Huys voor financiële verschuivingen op de begroting als een “ordinaire verkiezingsstunt” en verwees naar de “stroom asielzoekers” die naar Nederland komt. Kon het geld dat daaraan wordt uitgegeven volgens de PvdA niet beter aan de landbouw worden besteed, was zijn vraag aan Huys.

De PvdA'er sprak van een "onbehoorlijke insinuatie': “Als u het lef hebt om asielzoekers te weigeren, die van huis en haard verdreven zijn, moet u zeggen dat u een racist bent”, voegde hij Janmaat toe. Janmaat zei dat asielzoekers uit louter economische motieven naar ons land komen en eiste dat Huys, die volgens hem “goedkoop begint te schelden”, zijn uitspraken terugnam. Ook wilde hij het woord "racist' uit de Handelingen (de notulen van de Tweede Kamer) geschrapt hebben. Vanaf de publieke tribune klonk op dat moment applaus. Huys nam geen woord terug. Waarnemend Kamervoorzitter Van Dis (SGP) wees erop dat Janmaat eerder in de Kamer racist was genoemd en zich toen niet verweerde. “Dat betekent dat ik het niet hoef te schrappen.” Toen Janmaat dat wilde toelichten, onderbrak Van Dis hem. “U moet ophouden.” De discussie had in zijn ogen niets te maken met de begroting van landbouw. Het laatste woord was voor Janmaat: “Ik begrijp voorzitter, we mogen hier schelden.”

Vorige maand betitelde Lankhorst (GroenLinks) Janmaat als "racist'. Kamervoorzitter Deetman greep toen niet in omdat, verklaarde hij achteraf, Lankhorst zijn beschuldiging had beredeneerd en dat Janmaat bovendien de gelegenheid had zich te verdedigen.