Hoorzitting De Bruin op geheime plek

ROTTERDAM, 27 OKT. De Tuchtcommissie van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) houdt maandag een hoorzitting om vast te stellen of discuswerper Erik de Bruin terecht schuldig is bevonden aan dopinggebruik. Wordt hij veroordeeld, wacht hem een schorsing van vier jaar. Dat is de straf die de Internationale Amateur Atletiek Federatie (IAAF) voor dopinggebruik als maatstaf hanteert.

De hoorzitting wordt op een geheime plaats gehouden om ongewenste publiciteit te vermijden. De bijeenkomst vindt plaats achter gesloten deuren. Volgens KNAU-directeur Arie Kauffman gebeurt dat op verzoek van Erik de Bruin. De discuswerper was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar.

De uitspraak van de tuchtcommissie zal zeker enkele dagen op zich laten wachten. De KNAU wil voorkomen dat in de argumentering juridische fouten sluipen. Eerder heeft De Bruin met succes een schorsing voor Nederlandse wedstrijden aangevochten, omdat de bond een procedurefout had gemaakt.

Bij veroordeling kan De Bruin nog in beroep gaan bij de commissie van beroep van de KNAU. Verder heeft de zilveren medaillewinnaar van de wereldkampioenschappen in 1991 de mogelijkheid zich te wenden tot het arbitrage-panel van de IAAF. Maar ook bij vrijspraak door de tuchtcommissie is de doping-affaire nog niet ten einde. De IAAF hoeft zich niet te conformeren aan een uitspraak van de tuchtcommissie. Dat betekent dat de discuswerper ook bij vrijspraak nog niet aan internationale wedstrijden mag meedoen.

De Bruin werd op 1 augustus bij een atletiekgala in Keulen betrapt op het gebruik van doping. Dat was vlak voor de wereldkampioenschappen in Stuttgart. De avond voordat hij in actie zou komen, besloot de KNAU dat hij niet mee mocht doen. Tot grote woede van De Bruin, die steeds heeft volgehouden dat hij geen doping heeft gebruikt.

Maar de uitkomsten van het dopingonderzoek laten weinig ruimte voor twijfel. Aanvankelijk werden in zijn urine twee stoffen gevonden die duiden op dopinggebruik. Aanvullend onderzoek leverde nog meer belastende gegevens op.