Groot deel Kamer tegen opheffen van VROM

DEN HAAG, 27 OKT. De Partij van de Arbeid, de VVD, D66 en GroenLinks zijn voor het voortbestaan van het ministerie van VROM. Onlangs pleitte een CDA-commissie onder leiding van vice-partijvoorzitter R. van de Beeten voor opheffing van het ministerie.

Gisteren bleek tijdens de begrotingsbehandeling van VROM dat een groot deel van de Tweede Kamer zich tegen het CDA-voorstel verzet. Volgens het voorstel moeten de taken van VROM worden ondergebracht bij de andere ministeries.

D66 en GroenLinks vonden de rol van staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting), die deel uitmaakt van de CDA-commissie, dubieus. Kamerlid D. Tommel (D66) noemde de rol van Heerma “wonderlijk” en vroeg zich af waarom de staatssecretaris niet opstapt als hij vindt dat zijn eigen ministerie moet worden opgeheven. P. Lankhorst (GroenLinks) zei dat de “stille revolutie op volkshuisvesting is voltooid”.

De PvdA en GroenLinks zien juist een belangrijke taak voor VROM weggelegd. GroenLinks wil dat de milieuminister een sterkere positie in het kabinet krijgt en de PvdA vindt een sterk ministerie van milieubeheer noodzakelijk. De VVD is voor een kleiner ministerie dat zich alleen bezighoudt met kerntaken en hoofdlijnen van het milieubeleid.

De begrotingsbehandeling maakte ook duidelijk dat minister Alders geen steun krijgt van de PvdA en het CDA om gemeenten nog drie jaar langer financieel te steunen. Deze week verscheen een rapport van de commissie-Ringeling waarin de minister wordt geadviseerd de specifieke milieubijdragen aan gemeenten niet in 1995 maar pas eind 1997 naar het gemeentefonds over te hevelen. Alders zei zich in het kabinet sterk te zullen maken voor het advies.

Volgens Tweede-Kamerlid A. Lansink (CDA) staat een verleniging van de bijdrage “haaks op de afspraken voor decentralistie tot nu toe”. “Het overdragen van verantwoordelijkheden is een pittige opgave, maar al te snel bij de vuilniszakken neerzitten lijkt mij geen stimulans voor het waarmaken van eigen verantwoordelijkheid.”