Fondsen parallelmarkt in één keer naar hoofdmarkt beurs

AMSTERDAM, 27 OKT. Fondsen die nu nog genoteerd zijn op de parallelmarkt van de Amsterdamse effectenbeurs kunnen in de eerste helft van 1994 allemaal in een keer overstappen naar de hoofdmarkt. Dat is de uitkomst van het overleg tussen de beurs en de parallelmarkt-fondsen over een overgangsregeling voor de opheffing van de parallelmarkt.

De parallelmarkt, die ooit was bedoeld als kweekvijver voor de belangrijkste aandelenmarkt, wordt opgeheven wegens gebrek aan succes en een overvloed aan financiële schandalen. De eisen voor toegang op de officiële markt zijn echter belangrijker strenger dan die voor de parallelmarkt. Het eigen vermogen moet minimaal 10 miljoen gulden bedragen en de hoeveelheid beschermingscontructies moet drastisch worden beperkt. Daarnaast moet het geplaatste aandelenkapitaal minimaal 100 miljoen gulden bedragen (was op de parallel-markt 50 miljoen), waarvan tenminste 10 procent vrij verhandelbaar moet zijn.

Hoewel deze eisen minder streng zijn dan voorheen - de beurs heeft ze recentelijk versoepeld om de toegang te vergemakkelijken - kunnen lang niet alle parallelmarkt-fondsen er op korte termijn aan voldoen. Bij wijze van compromis kunnen de fondsen die nu een parallelmarkt notering hebben, "en bloc' een notering krijgen op de officiële markt tegelijk met de invoering van het nieuwe handelssysteem. Deze fondsen hoeven niet te voldoen aan de verscherpte vermogenseisen van de beurs. Voor nieuwe toetreders gelden deze kapitaalseisen wel.

De bestaande parallelmarkt-fondsen worden wel geacht - net als de toekomstige toetreders op de hoofdmarkt - hun beschermingsconstructies te ontmantelen. De fondsen moeten daarvoor "bijlage X' van het beursreglement tekenen en krijgen drie jaar de tijd om de opeenstapeling van verdedigingswallen te slechten. Dit is een heel gevoelig punt bij veel beursfondsen, die bang zijn voor vijandige overnames. Een andere eis van de beurs, namelijk dat het gehele uitstaande aandelenkapitaal in de notering wordt opgenomen, zal naar verwachting op minder weerstand stuiten. Parallelmarkt-fondsen die de overstap niet willen maken houden hun notering op de parallelmarkt, waarop echter geen nieuwe fondsen meer worden toegelaten.

De omzet om de parallelmarkt, die in 1982 werd opgericht, bereikte een hoogtepunt van meer dan vijf miljard gulden in 1986, maar nam daarna sterk af. Vorig jaar resteerde een omzet van 1,5 miljard gulden. Een aantal genoteerde bedrijven raakte kort na introductie op parallelmarkt in financiële problemen. Zo ging het vleesconcern Homburg, in 1987 geïntroduceerd, in februari dit jaar failliet. Text Lite (lichtkranten, zaktelexen) ging failliet in oktober 1990.