"Fiscaal klimaat bedreigd'

DEN HAAG, 27 OKT. De plannen van staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) om de zogeheten deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting aan te scherpen, vormen een bedreiging voor de fiscale concurrentiepositie van Nederland.

Dit schrijven de werkgeversorganisaties VNO en NCW in een brandbrief aan het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer. Volgens beide werkgeversorganisaties hebben de plannen van Van Amelsvoort nu al schade aangericht. “De verbonden hebben signalen bereikt dat buitenlandse investeerders zich terughoudend opstellen en de discussie rond het voorontwerp afwachten voordat positieve investeringsbeslissingen worden genomen”, aldus VNO en NCW. De werkgeversorganisaties noemen geen concrete voorbeelden.

Door de deelnemingsvrijstelling worden winsten afkomstig van buitenlandse dochtervennootschappen buiten de berekening gehouden van het vaststellen van de belastbare winst van een Nederlandse onderneming. Hiermee wordt beoogd ondernemingen zoveel mogelijk de kans te geven zonder fiscale belemmeringen over de grenzen te opereren en hen in staat te stellen op buitenlandse markten onder gelijke voorwaarden te concureren als lokale ondernemingen.

Financiën wil de deelnemingsvrijstelling niet meer laten gelden voor deelnemingen die zijn gevestigd in zogeheten belastingparadijzen. Volgens Financiën is er sprake van een zogeheten "tax haven' als de effectieve belastingdruk onder op de winst onder de 15 procent ligt. In Nederland bedraagt deze belastiongdruk minimaal 35 procent.

De aanscherping van de deelnemingsvrijstelling is onder druk van de Verenigde Staten tot stand gekomen. Het was een Amerikaanse voorwaarde bij het eind vorig jaar gesloten belastingverdrag tussen Nederland en de VS. Dit verdrag is onlangs door de Eerste Kamer goegekeurd en wordt op dit moment door de Amerikaanse Senaat behandeld.