Besluit tot referendum Arnhem voorgedragen ter vernietiging

ARNHEM, 27 OKT. Een onlangs door de Arnhemse gemeenteraad aangenomen referendum-verordening is in strijd met de wet en moet daarom door de Kroon worden vernietigd. Dat stellen burgemeester P. Scholten van Arnhem en het provinciebestuur van Gelderland, die gisteren samen stappen hebben ondernomen om de vernietiging van het raadsbesluit tot stand te brengen. Zij hebben de minister van binnenlandse zaken verzocht daarvoor zorg te dragen.

De Arnhemse gemeenteraad nam op 4 oktober het besluit een referendum in te voeren. Het voorstel daartoe kwam uit de fractie van D66. Van de 39 raadsleden waren er 24 voor, alleen CDA, GroenLinks en een lid van de PvdA stemden tegen. Volgens de verordening heeft de uitslag van een in Arnhem gehouden referendum bindende werking voor de gemeenteraad. In Arnhem wil men concept-raadsbesluiten voorleggen aan de bevolking. Als die haar mening heeft gegeven zou de gemeenteraad dienovereenkomstig moeten besluiten.

Arnhems burgemeester Scholten stelt dat dat in strijd is met de Grondwet en de Gemeentewet. Een gemeenteraadslid moet "zonder last' kunnen stemmen over elk onderwerp en de nieuwe verordening zou hem dat onmogelijk maken. Volgens Scholten wordt ook de “grondwettelijk gewaarborgde vrije gedachtenwisseling in de gemeenteraad fundamenteel aangetast” indien de raad niet meer kan afwijken van de uitslag van het referendum.

De burgemeester heeft al tijdens de beraadslagingen van zijn gemeenteraad kenbaar gemaakt dat hij het besluit daarom zal voordragen ter vernietiging en daarvoor ook steun gekregen van het college van wethouders, aldus een woordvoerder van de gemeente. Men beschouwt zijn actie als een goede test-case voor de geldigheid van een referendum-verordening zoals in Arnhem aangenomen. Mocht de Kroon niet tot vernietiging van het raadsbesluit overgaan, dan zal men in Arnhem echter daadwerkelijk belangrijke kwesties bij referendum laten beslissen, zo laat de woordvoerder weten.

Burgemeester Scholten is overigens geen absoluut tegenstander van referenda. Hij voelt zelf meer voor een correctief referendum, laat hij weten. Dat stelt de bevolking van een gemeente in staat een raadsbeslissing achteraf te corrigeren. Zo'n correctief referendum tast "het primaat van de gemeenteraad' niet aan, vindt Scholten.