Belgische telefoonfirma in geweer tegen inbreker

BRUSSEL, 27 OKT. De Belgische telefoonmaatschappij Belgacom begint een informatiecampagne om het autotelefoonverkeer in het land te beschermen tegen buitenlandse piraterij. Vooral vanuit Nederland wordt veel "ingebroken' in het mobiele-telefoonnet, en gebruiken piraten nummers van Belgische abonnees om dure gesprekken te voeren over de hele wereld.

Meer dan een jaar geleden trok Belgacom ook al aan de alarmbel over deze vorm van telefoonpiraterij. Naar schatting 40.000 van de in totaal 60.000 bezitters van een autotelefoon hebben hun toestel inmiddels laten beveiligen. Belgacom raadt de resterende groep dringend aan dat nu ook snel te laten doen.

Belgacom weet slechts bij benadering hoeveel schade de piraterij oplevert. Zij raamt die op zo'n half miljoen gulden per maand. Volgens de maatschappij zijn al meer dan 2.000 klachten binnengekomen van automobilisten die op hun telefoonafrekening grote bedragen zagen vermeld voor gesprekken die zij nooit hadden gevoerd.

Volgend jaar neemt Belgacom naast het bestaande analoge net een nieuw digitaal telefoonnet in gebruik. Dat biedt een veel betere bescherming tegen misbruik. Volgens een zegsman van Belgacom wachten veel abonnees de ingebruikneming van dat net af.

Belgacom kan traceren van welke basisstations de illegale gesprekken worden gevoerd. Volgens een woordvoerder van Belgacom is zo vastgesteld dat overwegend vanaf Nederlandse bodem wordt "ingebroken' op het Belgische net. Belgacom kan zelfs nagaan wanneer een illegaal bellende automobilist van het ene basisstation overgaat naar het andere. Maar daarmee is de identiteit van de opbeller nog niet achterhaald.