Beleggers: Fokker ontkomt aan uitspraak van rechtbank

ROTTERAM, 27 OKT. Fokker heeft een manier gevonden om te ontkomen aan een vonnis van de Amsterdamse rechtbank om een obligatielening van 150 miljoen gulden vervroegd af te lossen. In de afgelopen dagen is eenderde van de obligaties op de beurs gekocht door een bevriende partij. Wanneer deze op de komende aandeelhoudersvergadering tegenstemt, kan Fokker de voordelige lening behouden.

Dit is de mening van mr. R.A.E. de Haze Winkelman, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters. Hij heeft zich sterk gemaakt voor vervroegde opeising, die mogelijk werd omdat Fokker met Deutsche Aerospace een nieuwe grootaandeelhouder kreeg. Fokker is het niet eens met het vonnis van de Amsterdamse rechtbank en is in hoger beroep gegaan. Volgens een woordvoerder van Fokker is onjuist en ook niet logisch dat Fokker obligaties opkoopt. “Dat is in feite vervroegd aflossen en wij hopen nu juist van de rechter gelijk te krijgen.”

De Haze Winkelman: “De stemverhouding op de laatste twee vergaderingen was 43 miljoen stemmen voor vervroegde aflossing. De Stichting Personeelsfonds Fokker en Delta Lloyd met samen 39 miljoen obligaties stemden tegen.”

De VEB-directeur denkt dat er in de afgelopen dagen verandering in de stemmenverhouding is gekomen. “Vanaf 15 oktober tot en met 21 oktober is inclusief dubbeltellingen voor 142 miljoen gulden verhandeld. Eenderderde van de totale lening is in andere handen overgegaan. Wij kennen vrijwel alle houders van 43 miljoen obligaties die destijds voor aflossing gestemd hebben. De nieuwe koper heeft zich echter niet bij ons gemeld. Zou de nieuwe koper ook voor het opeisen van de lening zijn, dan had hij dat wel gedaan.”

De Haze Winkelman is bezorgd. “De obligatiehouders zijn niet op de hoogte van het massaal opkopen met het doel de lening voor Fokker in stand te houden. Beleggers kunnen in de krant niet de omzet van de handel in obligaties zien. Alleen grote beleggers met eigen informatiesystemen weten wat er met deze lening gebeurt. Wij hebben de commissaris van de notering hiervoor aandacht gevraagd. Maar hij zegt niets te kunnen doen, omdat er openlijk gehandeld wordt.”

De Haze Winkelman denkt dat partijen rond Fokker achter de handel zitten, zoals Fokkers nieuwe moeder Dasa en huisbankier ABN Amro. Fokker hoeft op de lening van 150 miljoen gulden slechts 4,75 procent rente te betalen en wil niet graag aflossen. Bovendien volgt uit het aflossen van deze lening dat een lening van de Union Bank of Switserland van 150 miljoen Zwitserse franc opeisbaar wordt. ABN Amro zegt in een commentaar: “Iedereen kan zien dat een deel van de obligaties via ABN Amro is verkocht, maar over de opdrachtgevers kunnen wij geen informatie geven.”