Aandeelhouders Ravast keuren jaarstukken af

De aandeelhouders van het in surséance van betaling verkerende onroerend-goedfonds Ravast hebben gisteren de jaarrekening over 1992 afgekeurd. De stem van de Zwitserse commissaris en grootaandeelhouder Hans Aebi (314.000 aandelen) gaf de doorslag.

Raadsman mr. R.H. van den Heuvel, die namens Aebi en de Duitse grootaandeelhouder Nicolai (100.000 aandelen) optrad, zei dat het ondertekenen van de jaarstukken door accountant Arthur Andersen het doorslaggevende argument was om tegen te stemmen. Aebi ligt overhoop met Arthur Andersen nadat dit kantoor een vernietigend oordeel had geveld over het reilen en zeilen bij Ravast. Dat mondde uit in de aanstelling van een stille curator en later tot de surséance van betaling. Aangezien slechts 800.000 van de 1,6 miljoen uitstaande aandelen vertegenwoordigd waren op de vergadering, gaf het pakket van Aebi/Nicolai de doorslag.