Vrouwen boven 40 lezen het meest

ROTTERDAM, 26 OKT. Vrouwen van veertig jaar en ouder lezen beduidend meer dan andere Nederlanders. Zij bezoeken ook vaker concerten, voorstellingen en andere kunstuitingen. Dit blijkt uit onderzoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Mannen lazen in 1990 gemiddeld 1,1 uur per week (kranten, boeken, tijdschriften), vrouwen gemiddeld 1,9 uur. Hoger opgeleide vrouwen die voor 1950 zijn geboren, lazen in 1990 echter 9,1 uur. Terwijl de gemiddelde leestijd van de Nederlander in de afgelopen jaren is afgenomen, is de leestijd van vrouwen, geboren voor 1950, toegenomen: in 1975 las deze groep hoger opgeleide vrouwen 7,5 uur per week. Ook middelbaar en lager opgeleide vrouwen uit deze leeftijdscategorie lezen meer dan de gemiddelde Nederlander.

“Wat de oorzaak is van deze "tegen-trendse' ontwikkeling bij deze groep rijpe vrouwen weten we niet,” zegt onderzoeker W. Knulst van het SCP. Momenteel wordt deze groep nader onderzocht.

De onderzoekers hebben al wel vastgesteld dat deze groep vrouwen, zowel middelbaar als hoger opgeleide, “ontvankelijker zijn voor kunstuitingen dan andere groepen. Ze lezen meer boeken, bezoeken meer concerten. Mannen lezen meer in dagbladen en kijken meer televisie,” aldus Knulst. Hij vermoedt dat het gaat “om vrouwen die wel een goede opleiding hebben genoten, maar geen carrière hebben gemaakt. Ze zijn dus in de omstandigheid om te lezen en kunstuitingen te volgen,” zegt Knulst. Bovendien horen ze tot de Nederlanders (van 1950 of eerder), die niet met de televisie zijn opgegroeid. Die generaties besteden beduidend meer tijd aan lezen dan de latere generaties. “Een MULO-student van voor de oorlog besteedt meer tijd aan lezen dan een afgestudeerde aan het HBO of de universiteit van na de oorlog,” aldus Knulst.

In 1990 besteedden lezers van veertig jaar en ouder met alleen een lagere opleiding gemiddeld 5,3 uur aan lezen per week, middelbaar opgeleiden van die leeftijd 6,9 uur en hoger opgeleiden 8,3 uur. Een hoger opgeleide die jonger is dan veertig besteedde in datzelfde jaar gemiddeld 5,2 uur per week aan lezen.

Het SCP onderzoekt momenteel of bijvoorbeeld op de boekenmarkt dergelijke trends effecten hebben. Zo constateerde de organisator van de vorige week gehouden Kinderboekenweek, H. Kraima van de CPNB, dat tegen de dalende trend op de "leesboeken'-markt in, de verkoop van kinderboeken de laatste zes jaar aanzienlijk is gestegen. Tussen 1987 en 1993 steeg de omzet van 32 miljoen naar 45 miljoen gulden; een stijging van veertig procent. Het aantal verkochte kinderboeken steeg met twintig procent van 2,5 naar 3 miljoen exemplaren. Knulst sluit niet uit dat ook voor die verkoopstijging de vrouwen van veertig en ouder medeverantwoordelijk zijn. “Zij zijn waarschijnlijk gevoelig geweest voor de verhalen dat het boek het bij de jeugd verliest van de tv, en kopen kinderboeken.” Zijn veronderstelling kan niet worden gestaafd. De Stichting Speurwerk betreffende het Boek die marktgegevens over de boekenmarkt verzamelt, heeft geen informatie over leeftijd en sekse van boekenkopers.

    • Paul Steenhuis