VAKANTIESPREIDING

Hulde en bijval voor Anton van Hooff! (opiniepagina NRC Handelsblad van 21 oktober).

Eindelijk iemand die het bijzondere staaltje van verdwazing dat "vakantiespreiding' wordt genoemd aan de kaak durft stellen. Wie bedenkt het om een land dat kleiner is en minder inwoners heeft dan de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen voor de vakantie in drieën te knippen! Als rector van een school aan de grens van twee gebieden word ik jaarlijks geconfronteerd met ouders van leerlingen en collegae die het slachtoffer zijn van deze dereguleringsmaatregel, waarmee provinciale en gemeentelijke overheden vervolgens zonder afstemming aan de haal gaan.

Ik bepleit dat alle schoolbesturen, provincies en gemeenten hun beslissingsbevoegdheid c.q. adviesrecht in dezen zonder uitzondering en schriftelijk teruggeven aan het parlement, waar vervolgens één, voor het hele land geldende regeling kan worden vastgesteld. De vakantievreugde zou met sprongen toenemen.

    • H. van Asseldonk